Het Vlaams Parlement is trots op zijn kunstcollectie. Elke dag gedurende het krokusreces stelt een parlementslid zijn/haar favoriete kunstwerk aan u voor. Manuela Van Werde…

Vlaanderen wil op vlak van mobiliteit de omslag maken van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid. Waar in het huidige systeem wordt uitgegaan van een bus- of tramhalte…

Vakbonden en werkgevers hebben afgelopen dinsdag, na bijna twintig uur onderhandelen, een ontwerp van loonakkoord bereikt. Er werden ook afspraken gemaakt over de SWT-leeftijden. Voor…

Leerkrachten maken zich ongerust over de toenemende radicalisering bij bepaalde jongeren. Ze hebben het dan niet over ¬≠allochtone ISIS-aanhangers, maar tieners uit overwegend blanke scholen,…

Jan Peumans is een van de weinige politici die aanzien genieten over partij-, taal- en landsgrenzen heen. Als jongeling werd hij lid van de Volksunie,…