Commissie onderwijs keurt nieuwe eindtermen goed

De commissie voor Onderwijs van het Vlaams Parlement heeft het licht op groen gezet voor de invoering van de nieuwe eindtermen. Die eindtermen bepalen wat leerlingen minimaal moeten kennen en kunnen. De huidige eindtermen zijn echter al 20 jaar oud en waren dus dringend aan een actualisering toe.

Studio Commissie (herhaling), maandag 10 juni 2019 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.