Werkgroep Institutionele Hervorming - hoorzitting - staatshervorming

Bekijk in een oogopslag de weekprogrammatie van vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 – Proximus, kanaal 175 – Orange, kanaal 80).

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle plenaire vergaderingen en de meeste fysieke commissievergaderingen zijn door iedereen rechtstreeks te volgen via vlaamsparlement.tv.

Maandag 1 maart 2021

– 14u30: De Koepelzaal Live – Live-uitzending van de Werkgroep Institutionele Zaken in het Vlaams Parlement met een hoorzitting over homogene bevoegdheidspakketten met betrekking tot het gezondheidsbeleid

Het Vlaams Parlement richtte in december 2020 een Werkgroep Institutionele Zaken op om concrete voorstellen uit te werken voor een nieuwe staatshervorming. Vandaag houden de leden van de werkgroep een hoorzitting met Wim Robberecht van het UZ Leuven, met Jonas Brouwers van de Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding, met Jan De Maeseneer van de UGent en met Erwin Devriendt van i-mens over homogene bevoegdheidspakketten met betrekking tot het gezondheidsbeleid.

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de Werkgroep Institutionele Zaken van het Vlaams Parlement met een hoorzitting over homogene bevoegdheidspakketten met betrekking tot het gezondheidsbeleid

Dinsdag 2 maart 2021

-14u: De Koepelzaal Live – Live-uitzending van de commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme met een hoorzitting over het handelsakkoord EU-Mercosur

Mercosur is een douane-unie tussen Brazilië, Argentinië, Uruguay, Paraguay en Venezuela, en heeft als doel om vrije handel en vrij verkeer van goederen, personen en kapitaal te bevorderen. Op 28 juni 2019 bereikte de Europese Unie een politiek akkoord met Mercosur over een associatieverdrag, met daarin afspraken over de ontwikkeling van de politieke, sociale, culturele, handels- en veiligheidsrelatie. De commissie zal het instemmingsdecreet over dit verdrag moeten behandelen. De sp.a-fractie diende naar aanleiding van dit verdrag een voorstel van resolutie in, dat ze toelichtte in de commissievergadering van 23 februari. De commissie organiseert in dit verband hoorzittingen waarop de diverse belanghebbenden hun standpunt over het handelsverdrag kunnen toelichten en de commissieleden met hen in debat kunnen gaan.

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de Werkgroep Institutionele Zaken van het Vlaams Parlement met een hoorzitting over homogene bevoegdheidspakketten met betrekking tot het gezondheidsbeleid (deel 2)

Woensdag 3 maart 2021

– 14u: De Koepelzaal Live – Tijdens het wekelijkse vragenuur in de plenaire vergadering kunnen de volksvertegenwoordigers een minister een beknopte vraag stellen over een actueel onderwerp.

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Donderdag 4 maart 2021

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Vrijdag 5 maart 2021

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement

Zaterdag 6 maart 2021

– 18u: Het Gesprek – Tijdens Het Gesprek overlopen we met een goed geplaatst figuur de politieke en economische actualiteit van de voorbije week

– 18u30: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement

Zondag 7 maart 2021

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement