Plenaire vergadering in de Koepelzaal van het Vlaams Parlmenent

Een beknopt overzicht van de weekprogrammatie van vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 – Proximus, kanaal 175 – Orange, kanaal 80).

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle plenaire vergaderingen en de meeste fysieke commissievergaderingen zijn door iedereen rechtstreeks te volgen via vlaamsparlement.tv.

Maandag 11/01

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Werk en Economie van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de mogelijke prijsverhoging van de dienstencheques en over het activeren van langdurig zieken

Recent bleek uit een analyse door bedrijfsrevisoren dat de dienstenchequebedrijven in financiële problemen dreigen te komen. In juli heeft het Vlaams Parlement een resolutie goedgekeurd waarin het vroeg om de volledige indexering van de inruilwaarde van de dienstencheques te onderzoeken. Pleegt minister Hilde Crevits overleg met de sector? Heeft ze oor naar de verzuchtingen? Hoe wil ze de solvabiliteit van de dienstenchequebedrijven verhogen?

Dinsdag 12/01

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de commissie voor Onderwijs van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de evaluatie van het toelatingsexamen voor arts en tandarts en over onderzoeken met betrekking tot digitaal onderwijs in Vlaanderen

Woensdag 13/01

– 14u: De Koepelzaal Live – Tijdens het wekelijkse vragenuur in de plenaire vergadering kunnen de volksvertegenwoordigers een minister een beknopte vraag stellen over een actueel onderwerp.

Bij de presidentsverkiezingen in Wit-Rusland van augustus 2020 won zittend president Loekasjenko overtuigend, maar waarnemers wijzen op grootschalige verkiezingsfraude. Het regime van de president sloeg de protesten van de bevolking hiertegen hardhandig neer. De internationale gemeenschap veroordeelde deze handelwijze, maar Rusland schaarde zich aan de zijde van buurland Wit-Rusland. Leden van de meerderheidsfracties dienden een voorstel van resolutie in, waarin ze de Vlaamse Regering onder meer vragen om op Europees niveau actie te ondernemen, internationale waarnemers uit te sturen en steun aan ngo’s rechtstreeks uit te keren. De plenaire vergadering houdt de eindstemming over het voorstel van resolutie.

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Donderdag 14/01

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement (deel 2)

Vrijdag 15/01

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Binnenlands Bestuur van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: het nieuwe migratie- en asielpact van de EU en over de resultaten van de Barometer Digitale Inclusie 2020 van de Koning Boudewijnstichting

Zaterdag 16/01

– 18u: Het Gesprek met Ben Weyts – Tijdens ‘Het Gesprek’ overlopen we met een goed geplaatst figuur de politieke en economische actualiteit van de voorbije week

– 18u30: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement (deel 3)

Zondag 17/01

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de actuele vragen en antwoorden in het Vlaams Parlement over o.a.: de verplichte pensioenleeftijd voor statutaire Vlaamse ambtenaren, de aanpak van de langdurig zieken en over de resolutie geplande kilometerheffing Brussel