Jan De Meulemeester

Bekijk in een oogopslag de weekprogrammatie van vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 – Proximus, kanaal 175 – Orange, kanaal 80).

De commissiewerkzaamheden verlopen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle plenaire vergaderingen en de meeste fysieke commissievergaderingen zijn door iedereen rechtstreeks te volgen via vlaamsparlement.tv.

Maandag 21 juni 2021

– 14u30: De Koepelzaal Live – Live-uitzending vanuit de Werkgroep voor Institutionele Zaken in het Vlaams Parlement met een hoorzitting over homogene bevoegdheidspakketten met betrekking tot het beleid inzake landbouw en dierenwelzijn

Het Vlaams Parlement richtte in december 2020 een Werkgroep Institutionele Zaken op om concrete voorstellen uit te werken voor een nieuwe staatshervorming. De leden van de werkgroep houden een hoorzitting over homogene bevoegdheidspakketten voor het beleid inzake landbouw en dierenwelzijn met Patricia De Clercq van het Departement Landbouw en Visserij, met Katrien Van Herck van de Boerenbond, met Lieven De Stoppeleire van het Algemeen Boerensyndicaat en met Els Vanautryve van het departement Omgeving. Daarna volgt een tweede hoorzitting, ditmaal over homogene bevoegdheidspakketten voor het onderwijsbeleid, met Ann Verhaegen van het departement Onderwijs en Vorming.

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de Werkgroep voor Institutionele Zaken van het Vlaams Parlement met een hoorzitting over homogene bevoegdheidspakketten met betrekking tot het beleid inzake landbouw en dierenwelzijn

Dinsdag 22 juni 2021

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de Werkgroep voor Institutionele Zaken van het Vlaams Parlement met een hoorzitting over homogene bevoegdheidspakketten met betrekking tot het beleid inzake landbouw en dierenwelzijn

Woensdag 23 juni 2021

– 14u: De Koepelzaal Live – Tijdens het wekelijkse vragenuur in de plenaire vergadering kunnen de volksvertegenwoordigers een minister een beknopte vraag stellen over een actueel onderwerp.

Na het vragenuurtje volgt de bespreking en stemming van:

Hergebruik overheidsinformatie (open data) – omzetting Europese PSI-richtlijn
Instemmingsdecreet samenwerkingsakkoord verwerking RSZ-persoonsgegevens in strijd tegen COVID-19
Totaalaanpak kindermishandeling

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Donderdag 24 juni 2021

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren (deel 2)

Vrijdag 25 juni 2021

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de actuele vragen en antwoorden van het Vlaams Parlement

Zaterdag 26 juni 2021

– 18u: Het Gesprek met Herman Matthijs – Tijdens Het Gesprek overlopen we met een goed geplaatst figuur de politieke en economische actualiteit van de voorbije week

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de actuele vragen en antwoorden van het Vlaams Parlement

Zondag 27 juni 2021

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement