Chris Janssens - voorzitter Commissie Bestrijding Radicalisering

Bekijk in een oogopslag de weekprogrammatie van vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 – Proximus, kanaal 175 – Orange, kanaal 80).

De commissiewerkzaamheden verlopen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle plenaire vergaderingen en de meeste fysieke commissievergaderingen zijn door iedereen rechtstreeks te volgen via vlaamsparlement.tv.

Maandag 7 juni 2021

– 14u30: De Koepelzaal Live – Live-uitzending vanuit de Werkgroep voor Institutionele Zaken in het Vlaams Parlement met een hoorzitting over homogene bevoegdheidspakketten met betrekking tot het energiebeleid

Het Vlaams Parlement richtte in december 2020 een Werkgroep Institutionele Zaken op om concrete voorstellen uit te werken voor een nieuwe staatshervorming. De leden van de werkgroep houden een hoorzitting over homogene bevoegdheidspakketten voor het energiebeleid met Luc Peeters van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, met Nancy Mahieu van de FOD Economie, met Pieterjan Renier van de VREG en met Koen Locquet van de CREG.

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de Werkgroep voor Institutionele Zaken van het Vlaams Parlement met een hoorzitting over homogene bevoegdheidspakketten met betrekking tot het energiebeleid

Dinsdag 8 juni 2021

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement over de te veel aangerekende netkosten voor eigenaars van zonnepanelen

In januari 2021 besliste het Grondwettelijk Hof dat de zonnepaneleneigenaars met een digitale meter niet langer kunnen genieten van de voordelen van de terugdraaiende teller. Leden van de meerderheidsfracties dienden een voorstel van decreet in om tegemoet te komen aan een reeks problemen die voortvloeien uit dit arrest. De plenaire vergadering bespreekt het voorstel van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de plaatsing van een elektronische meter zonder communicatiemiddel en het vermijden van het meermaals aanrekenen van elektriciteitsdistributienettarieven voor het gebruik van het elektriciteitsdistributienet, en houdt de eindstemming.

Woensdag 9 juni 2021

– 9u30: De Koepelzaal Live – Live-uitzending van de commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering – gedachtewisseling over het actieplan 2020-2024 ter preventie van gewelddadige radicalisering, extremisme, terrorisme en polarisatie

In de vorige legislatuur richtte het Vlaams Parlement een commissie op voor de bestrijding van gewelddadig radicalisme. Haar werkzaamheden hebben geleid tot een resolutie betreffende de bestrijding van gewelddadige radicalisering, met daarin 55 aanbevelingen ten aanzien van de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering stelde ook een actieplan op ter preventie van radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot extremisme en terrorisme, dat ze in het voorjaar van 2017 heeft geactualiseerd. Recent maakte de Vlaamse Regering een nieuw actieplan 2020-2024 op ter preventie van gewelddadige radicalisering, extremisme, terrorisme en polarisatie. De leden van de commissie wisselen over dit nieuwe plan van gedachten met minister Bart Somers en minister Zuhal Demir.

– 14u: De Koepelzaal Live – Tijdens het wekelijkse vragenuur in de plenaire vergadering kunnen de volksvertegenwoordigers een minister een beknopte vraag stellen over een actueel onderwerp.

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Donderdag 10 juni 2021

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Vrijdag 11 juni 2021

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering – gedachtewisseling over het actieplan 2020-2024 ter preventie van gewelddadige radicalisering, extremisme, terrorisme en polarisatie

Zaterdag 12 juni 2021

– 18u: Het Gesprek – Tijdens Het Gesprek overlopen we met een goed geplaatst figuur de politieke en economische actualiteit van de voorbije week

– 18u30: De Koepelzaal – Samenvatting van de actuele vragen en antwoorden van het Vlaams Parlement (deel 1)

Zondag 13 juni 2021

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement (deel 2)