Het Debat - Zwerfvuil

De vraag naar statiegeld op blikjes en petflesjes is afgelopen week in het Vlaams Parlement opnieuw op tafel gelegd door de sp.a. Nochtans is in het zomerakkoord van de Vlaamse regering, in juli vorig jaar, een afvalplan voorgesteld zonder statiegeld. Meerderheidspartijen N-VA en Open Vld waren niet te happig op dat idee. Joris Vanderpoorten praat erover met Steve Vandenberghe (sp.a), Wilfried Vandaele (N-VA) en Bert Teunkens (Bioloog).