Over de partijgrenzen heen is men het eens dat het sociaal akkoord voor de zorg- en welzijnssector een welgekomen opsteker is, maar het lost het probleem van het huidige personeelstekort niet op.

“Er moet echt een voelbare verbetering zijn van onze werkomstandigheden. Dat is een grote uitdaging, want we zien dat er momenteel duizend vacatures openstaan in de woonzorgcentra. We vinden het personeel daarvoor niet. En dat is nu juist de essentie: we moeten inderdaad voldoende handen aan het bed hebben, ook op korte termijn”, zegt Freya Saeys (Open Vld).