milieuvergunningen
Ondanks hevig verzet van oppositiepartij Groen keurde het Vlaams Parlement de hervorming rond de vergunningsbetwistingen goed. Alleen iemand die rechtstreeks schade ondervindt, zal een vergunning voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen kunnen aanvechten. Op deze manier wil de regering het eindeloos rekken van procedures vermijden. De oppositie vreest dat de decreetswijziging de toegang tot de rechtbank moeilijker maakt voor burgers en milieuorganisaties.

Het Vlaams Parlement keurde in mei het ontwerpdecreet dat het beroep tegen een omgevingsvergunning hervormt goed. Met het decreet wil de regering tot een eenvoudigere en snellere bestuursrechtspraak komen. Maar verschillende milieuorganisaties, waaronder Bond Beter Leefmilieu, vrezen dat de burger hierdoor monddood wordt gemaakt.

“In de praktijk zal het voor burgers veel moeilijker worden om via de rechtbank op te komen voor natuur en leefmilieu. Vooreerst moeten ze al een advocaat onder de arm nemen tijdens het openbaar onderzoek. Zo dreigt een openbaar onderzoek een discussie tussen advocaten te worden, in plaats van een publiek debat over de grond van de zaak”. Dat zegt Erik Grietens, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening bij Bond Beter Leefmilieu.

Oppositie

Tijdens de plenaire zitting in het Vlaams Parlement vertolkte Mieke Schauvliege (Groen) hun stem. “Wij begrijpen dat voorstel niet. Je zou je kunnen afvragen: wordt er dan zoveel naar de rechtbank gegaan? Absoluut niet. Eigenlijk komt slechts 1 procent van de vergunningsaanvragen bij die Raad voor Vergunningsbetwistingen terecht. Je lost het probleem dus niet op door die toegang tot de rechter moeilijker te maken. Wat zien we wel? Als je naar die Raad gaat, als je die stap zet, leidt dat in 65 procent van de gevallen tot een vernietiging van de vergunning. En dát is het probleem. Het moeilijker maken van de toegang tot de rechter lost niets op. Je moet vooral inzetten op een kwaliteitsvolle dienstverlening. En dát, minister, dat doet u te weinig.”

Fake news

Volgens Maaike De Vreese (N-VA) werd er heel wat fake news over het ontwerp van decreet verspreid. Ze roept dan ook op om de polemiek niet te voeden, maar om de burger correct te informeren. “De beroepsprocedures met betrekking tot de vergunningen worden geoptimaliseerd en versneld. Dit decreet zal ervoor zorgen dat die bezwaarschriften kwaliteitsvoller worden en dat we minder overspoeld zullen worden met beroepen. Het is in het belang van de burger, in het belang van die natuurvereniging dat die uitspraak in de beroepsprocedure dan ook snel komt, zodat het voor iedereen duidelijk is. Ik wil hier geen tegenstelling zien tussen die verschillende partijen. Ik denk dat iedereen erbij gebaat is dat die beroepsprocedures snel en effectief zijn”, aldus De Vreese

Het volledige verslag kan u hier terugvinden.

De Koepelzaal (herhaling), donderdag 26 augustus 2021 vanaf 17u op vlaamsparlement.tv. Stem af op Telenet (kanaal 42), Orange (kanaal 80) of Proximus TV (kanaal 175). Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.