Watersnood België - juli 2021

Bekijk in een oogopslag de weekprogrammatie van Vlaams Parlement TV (Telenet, kanaal 42 – Proximus, kanaal 175 – Orange, kanaal 80).

De commissiewerkzaamheden verlopen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle plenaire vergaderingen en de meeste fysieke commissievergaderingen zijn door iedereen rechtstreeks te volgen via Vlaams Parlement TV.

Maandag 19/07

– 13u: De Koepelzaal Live – In de plenaire vergadering debatteren de fracties met de ministers Jan Jambon, Zuhal Demir, Lydia Peeters en Ben Weyts over de watersnood die ook het oosten van Vlaanderen heeft getroffen.

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement met een actualiteitsdebat over de watersnood in Vlaanderen

Dinsdag 20/07

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement met een actualiteitsdebat over de watersnood in Vlaanderen (deel 2)

Woensdag 21/07

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de actuele vragen en antwoorden van het Vlaams Parlement over de naleving van de coronanoodprotocollen voor de jeugdkampen, de relance en transitie van de economie en de arbeidsmarkt, de transitie van 21 internaten van Onderwijs naar Welzijn en de implicaties van het Europese klimaatpakket ‘Fit for 55’ voor het Vlaamse klimaatbeleid

Donderdag 22/07

– 18u: Studio Commissie – Commissie voor Cultuur van het Vlaams Parlement met een hoorzitting over koloniaal erfgoed

Naar aanleiding van de nieuwe visienota Cultureel Erfgoed van minister-president Jan Jambon besliste de commissie op 6 mei 2021 om experts te horen over de algemene Vlaamse erfgoedstrategie, en later ook specifiek over het koloniale erfgoed. In dit verband hielden de leden van de commissie in deze vergadering een hoorzitting met vertegenwoordigers van universiteiten en musea.

Vrijdag 23/07

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de Werkgroep Institutionele Zaken met een hoorzitting over homogene bevoegdheidspakketten met betrekking tot het beleid inzake Buitenlandse Handel, Internationale Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking

Het Vlaams Parlement richtte in december 2020 een Werkgroep Institutionele Zaken op om concrete voorstellen uit te werken voor een nieuwe staatshervorming. De leden van de werkgroep hielden een hoorzitting over het beleid inzake buitenlandse handel, internationale betrekkingen en ontwikkelingssamenwerking met Julie Bynens van het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, met Axel Buyse, diplomatiek vertegenwoordiger van Vlaanderen bij de Europese Unie, en met Claire Tillekaerts van Flanders Investment & Trade.

Zaterdag 24/07

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de actuele vragen en antwoorden van het Vlaams Parlement over o.a.: de organisatie van nieuwe professionele bacheloropleidingen in Limburg en het concept zonnedelen

– 18u30: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement over de werkgelegenheidsconferentie

Zondag 25/07

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de commissie voor Landbouw van het Vlaams Parlement met een hoorzitting over mogelijke denkpistes voor de hervorming van de pachtwetgeving