Coronavirus

Geachte kijker,
Hierbij vindt u een beknopt zendschema van week 11 van vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 – Proximus, kanaal 175 – Orange, kanaal 80)

Maandag 9/03

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Mobiliteit van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de uitbreiding van GAS-boetes voor snelheidsovertredingen en over de (on)veiligheid van tweerichtingsfietspaden

Dinsdag 10/03

– 14u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding in het Vlaams Parlement met vragen over o.a. de aanpak van het coronavirus

De jongste weken is er een sterke stijging van het aantal mensen dat geïnfecteerd is geraakt met COVID-19, het zogenaamde coronavirus. Overal worden maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. De directie van een woonzorgcentrum heeft besloten om de deuren te sluiten voor bezoekers omdat de partner van één van de personeelsleden besmet was geraakt. Welke maatregelen neemt de Vlaamse overheid concreet? Wil minister Wouter Beke de onderzoekcriteria omtrent het coronavirus verbreden, zoals sommige artsen opperen? Wat kunnen de lokale besturen doen? Wat vindt de minister van de sluiting van het woonzorgcentrum? Komen er ook richtlijnen met voorzorgsmaatregelen voor andere voorzieningen?

– 18u: Studio Commissie – Barbara Sauer kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Woensdag 11/03

– 9u30: Commissie Live: Live-uitzending vanuit de commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie in het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: het uitblijven van het stookoliefonds en de subsidiëring van biomassa

– 14u: De Koepelzaal Live – Live-uitzending Vlaams Parlement: Actuele vragen en antwoorden

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Donderdag 12/03

– 10u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Onderwijs in het Vlaams Parlement: Hoorzitting over kwaliteitsvol onderwijs

In heel wat scholen is er een tekort aan leerkrachten en de volgende jaren zal de nood aan nieuwe leerkrachten enkel toenemen. De commissie organiseert een hoorzittingenreeks met deskundigen en betrokken actoren over de klemtonen en acties die nodig zijn om een kwaliteitsvol onderwijs met voldoende en sterke leerkrachten te garanderen. In deze vierde hoorzitting komen Tim Surma (research manager, Expertisecentrum voor Effectief Leren, Thomas More Hogeschool) en Els Consuegra (postdoctoraal onderzoeker, vakgroep Educatiewetenschappen, VUB) aan bod

– 14u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissies voor Mobiliteit in het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de afgeschafte reservatieplicht voor rolstoelgebruikers bij De Lijn, onveilig rijgedrag van fietsers en overbodige verkeersborden

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie in het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: het uitblijven van het stookoliefonds en de subsidiëring van biomassa

Vrijdag 13/03

– 18u: Het Debat – Deradicalisering

– 18u30: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Mobiliteit van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de afgeschafte reservatieplicht voor rolstoelgebruikers bij De Lijn

Zaterdag 14/03

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement (deel 2)

Zondag 15/03

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand van het Vlaams Parlement: Gedachtewisseling over het Vlaamse onderwijs- en sportbeleid in Brussel en de brede Vlaamse rand.

Woensdag 11 maart wisselden de leden van de commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand met minister Ben Weyts van gedachten over het Vlaamse onderwijs- en sportbeleid in Brussel en de brede Vlaamse rand. Ook de leden van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) nemen deel aan het debat.

Maandag 16/03

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Onderwijs van het Vlaams Parlement: de hoorzitting over kwaliteitsvol onderwijs


Dit zendschema werd opgesteld op basis van alle momenteel beschikbare informatie. Niets sluit uit dat op er op basis van bijkomende informatie nog wijzigingen in het uitzendschema worden doorgevoerd. Die bijkomende informatie kan het gevolg zijn van beslissingen van de diensten van het Vlaams Parlement, van de actualiteit die een aantal nieuwe keuzes opdringt of van andere overmacht.