Ontsmetten van een bus met mondmasker

De plenaire vergadering van woensdag 14u vindt gewoon plaats. Een beperkt aantal volksvertegenwoordigers zal aanwezig zijn. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. Alle plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via vlaamsparlement.tv, de televisiezender van het Vlaams Parlement.

De commissiewerkzaamheden zullen zolang de coronacrisis duurt, digitaal en via videogesprekken gebeuren. De meeste commissievergaderingen zijn door iedereen rechtstreeks te volgen via vlaamsparlement.tv.

Hieronder vindt u een beknopt overzicht terug van de weekprogrammatie van vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 – Proximus, kanaal 175 – Orange, kanaal 80).

Maandag 11/05

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Algemeen Beleid van het Vlaams Parlement: Jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst 2019. Corona-addendum van de Vlaamse Ombudsdienst.

De Vlaamse Ombudsdienst belicht in zijn jaarverslag alle beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. De coronacrisis heeft de Vlaamse samenleving recent door elkaar geschud, en daarom heeft de Vlaamse Ombudsdienst een addendum geschreven met daarin aandacht voor specifieke problemen die de Vlaamse burgers ondervinden door de inperkingsmaatregelen en de exitstrategie van de overheid. De leden van de commissie bespraken deze bevindingen en klachten met minister-president Jan Jambon, met Vlaams ombudsman Bart Weekers en met ombudsvrouw Gender Annelies D’Espallier.

Dinsdag 12/05

– 14u: De Koepelzaal Live – Live-uitzending vanuit De Koepelzaal in het Vlaams Parlement: Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 van de Vlaamse Regering

Minister Matthias Diependaele licht toe wat deze begrotingsaanpassing inhoudt voor de begroting van de Vlaamse Gemeenschap als geheel en per beleidsdomein. De toelichting betreft een globaal overzicht van de maatregelen in de middelenbegroting (inkomsten), de uitgavenbegroting (een overzicht van de maatregelen in de verschillende beleidsdomeinen) en het begeleidende programmadecreet. Uiteraard heeft de coronapandemie een zeer belangrijke impact op de begroting 2020.

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Woensdag 13/05

– 9u30: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Plattelandsbeleid en Landbouw van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: het verwachte tekort aan seizoenarbeiders en over de verdelging van de Aziatische hoornaar

– 14u: De Koepelzaal Live – Live-uitzending vanuit het Vlaams Parlement: Actuele vragen en antwoorden

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de ministers van de Vlaamse Regering ondervragen over onderwerpen uit de actualiteit. Ze kunnen hun actuele vragen indienen tot kort voor de plenaire vergadering en dus snel inspelen op wat gebeurt in de samenleving. Wegens de coronacrisis wordt er vergaderd met een beperkt aantal parlementsleden.

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Donderdag 14/05

– 9u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Economie en Werk van het Vlaams Parlement met een gedachtewisseling over de aanpak van de coronacrisis in de beleidsdomeinen Economie, Wetenschap en Innovatie en Werk en Sociale Economie

– 14u15: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Mobiliteit van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: het hervatten van de grensoverschrijdende busverbindingen en over de preventie van coronabesmettingen bij De Lijn

Sinds 4 mei is een eerste fase van de exitstrategie uit de coronacrisis ingetreden, waarbij het openbaar vervoer opnieuw volgens de normale dienstregeling rijdt en gaandeweg opnieuw meer mensen de bussen en de trams van De Lijn zullen gebruiken. Voor het personeel en de reizigers gelden beschermingsmaatregelen, zoals het dragen van mondmaskers. Beschikken alle chauffeurs over het vereiste aantal mondmaskers? Hoe gebeurt de ontsmetting van de voertuigen? Zijn alle stuurcabines afgeschermd met een plexiglazen wand? Hoe staat minister Lydia Peeters tegenover de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad oplegt voor het openbaar vervoer? Wat met de handhaving van de regels inzake social distancing?

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Binnenlands Bestuur met vragen over o.a.: het gebruik van Zoom bij de lokale besturen, tijdens en na de coronacrisis en over de impact van de coronacrisis op inburgeringstrajecten van nieuwkomers

Vrijdag 15/05

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Economie en Werk van het Vlaams Parlement met een gedachtewisseling over de aanpak van de coronacrisis in de beleidsdomeinen Economie, Wetenschap en Innovatie en Werk en Sociale Economie

Zaterdag 16/05

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement (deel 2)

Zondag 17/05

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Mobiliteit van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de preventie van coronabesmettingen bij De Lijn en over het hervatten van de grensoverschrijdende busverbindingen

Sinds 4 mei is een eerste fase van de exitstrategie uit de coronacrisis ingetreden, waarbij het openbaar vervoer opnieuw volgens de normale dienstregeling rijdt en gaandeweg opnieuw meer mensen de bussen en de trams van De Lijn zullen gebruiken. Voor het personeel en de reizigers gelden beschermingsmaatregelen, zoals het dragen van mondmaskers. Beschikken alle chauffeurs over het vereiste aantal mondmaskers? Hoe gebeurt de ontsmetting van de voertuigen? Zijn alle stuurcabines afgeschermd met een plexiglazen wand? Hoe staat minister Lydia Peeters tegenover de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad oplegt voor het openbaar vervoer? Wat met de handhaving van de regels inzake social distancing?

Maandag 18/05

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Economie en Werk van het Vlaams Parlement met een hoorzitting over het relancebeleid inzake Werk en Economie

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft door de strenge lockdownmaatregelen grote gevolgen voor de Vlaamse economie. De Vlaamse Regering werkt aan maatregelen om in de zogenaamde post-coronaperiode de economie te heropstarten. De leden van de commissie houden in dit verband een hoorzitting met Danny Van Assche (voorzitter SERV en gedelegeerd bestuurder UNIZO), Ann Vermorgen (ondervoorzitter SERV en nationaal secretaris ACV), Francis Devisch (directeur Groep Maatwerk), Wim Adriaens (gedelegeerd bestuurder VDAB) en Michel Casselman (algemeen manager ParticipatieMaatschappij Vlaanderen PMV).