Corona: plaatstekort scholen

Een beperkt aantal volksvertegenwoordigers zal aanwezig zijn tijdens de plenaire vergadering van woensdag 14u. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. Alle plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via vlaamsparlement.tv, de televisiezender van het Vlaams Parlement.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. De meeste commissievergaderingen zijn door iedereen rechtstreeks te volgen via vlaamsparlement.tv.

Hieronder vindt u een beknopt overzicht terug van de weekprogrammatie van vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 – Proximus, kanaal 175 – Orange, kanaal 80).

Maandag 8/06

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Mobiliteit van het Vlaams Parlement over het gebrek aan daadkracht bij het opsporen van defecte roetfilters en roetfilterfraude

Uit onderzoek van de VAB blijkt dat één op de acht roetfilters bij Euro 5-dieselwagens defect is. Soms worden de roetfilters ook moedwillig verwijderd om de prestaties van de wagen te verhogen. Hierdoor hebben deze wagens een veel hogere uitstoot dan wagens met een werkende filter. De autokeuringsstations wilden deze defecten en fraude via nieuwe testapparatuur opsporen. Minister Lydia Peeters wil wachten op nieuwe Europese regels. Er blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat er mogelijk een link is tussen fijnstof en de ernst van het doormaken van COVID-19. Wat is de reden voor de beslissing van de minister? Heeft ze overleg gepleegd met haar collega-minister bevoegd voor de luchtkwaliteit? Is er gevaar voor autokeuringstoerisme door andere keuringsnormen in Vlaanderen dan in Brussel en Wallonië?

Dinsdag 9/06

– 14u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Leefmilieu in het Vlaams Parlement o.a.: het overleg over de concentratie van vluchten over de noordrand van Brussel en over de ziekte die egels treft

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Leefmilieu van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: het overleg over de concentratie van vluchten over de noordrand van Brussel en over de ziekte die egels treft

Woensdag 10/06

– 9u30: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Welzijn van het Vlaams Parlement met een hoorzitting over kindermishandeling met als spreker prof. Peter Adriaenssens (kinderpsychiater)

Naar aanleiding van de getuigenissen uit de VRT-documentairereeks over kindermishandeling en -misbruik ‘Als je eens wist’, houden de leden van de commissie een hoorzitting met kinderpsychiater Peter Adriaenssens.

– 14u: De Koepelzaal Live – Live-uitzending vanuit het Vlaams Parlement: Actuele vragen en antwoorden

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Donderdag 11/06

– 10u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Cultuur van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de organisatie van zogenaamde drive-inparty’s, het door een veilinghuis te koop gestelde kunstwerk in eigendom van de Belgische Staat en over de coördinatie van de corona-exitplannen voor de cultuursector

Tijdens de lockdownperiode waren alle cultuuractiviteiten verboden, maar vanaf 1 juli zullen podiumvoorstellingen en filmactiviteiten opnieuw mogelijk zijn voor maximaal 200 personen. Hiervoor zullen protocollen worden ontwikkeld. Hoe komen die tot stand? Gelden ze op dezelfde manier voor de amateursector als voor de professionele sector? Wat met buitenlandse artiesten en gezelschappen? Wanneer volgt een evaluatie met eventuele verdere versoepelingen voor de culturele najaarprogrammatie?

– 13u30: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Onderwijs van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de coronafactuur voor de scholen en over het capaciteitstekort in het Nederlandstalige onderwijs in Brussel

Het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest noteerde een nieuw record bij het aantal aanmeldingen voor inschrijvingen voor het volgende schooljaar, een stijging van 7,3 procent ten opzichte van vorig jaar. Er is echter onvoldoende capaciteit om alle leerlingen een plaats op de schoolbanken te geven. Hoe bekijkt minister Ben Weyts deze nieuwe aanmeldingscijfers? Houdt die gelijke tred met de aanmeldingen in het Franstalig onderwijs in Brussel? Hoe wil hij de capaciteit verhogen? Pleegt hij overleg met zijn Brusselse collega’s en met de Vlaamse Gemeenschapscommissie?

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Welzijn van het Vlaams Parlement met een hoorzitting over kindermishandeling met als spreker prof. Peter Adriaenssens (kinderpsychiater)

Naar aanleiding van de getuigenissen uit de VRT-documentairereeks over kindermishandeling en -misbruik ‘Als je eens wist’, houden de leden van de commissie een hoorzitting met kinderpsychiater Peter Adriaenssens.

Vrijdag 12/06

– 18u: Het Gesprek – Om belangrijke politieke gebeurtenissen te analyseren en te verduidelijken nodigt vlaamsparlement.tv geregeld een toonaangevende stem uit in de studio. Deze studiogast beschikt over een grondige kennis van zijn of haar vakgebied.

– 18u30: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement

Zaterdag 13/06

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement

Zondag 14/06

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Leefmilieu van het Vlaams Parlement met een gedachtewisseling over het Handhavingsrapport Ruimtelijke Ordening en het MilieuHandhavingsrapport

Het Departement Omgeving maakt jaarlijks rapporten op over de handhaving van de Vlaamse regelgeving inzake Ruimtelijke Ordening en Milieu. De leden van de commissie wisselen van gedachten over het jongste Handhavingsrapport Ruimtelijke Ordening en het Milieuhandhavingsrapport.

Maandag 15/06

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Onderwijs van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: het plaatstekort in het Nederlandstalige basisonderwijs in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en over de coronafactuur voor de scholen

Het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest noteerde een nieuw record bij het aantal aanmeldingen voor inschrijvingen voor het volgende schooljaar, een stijging van 7,3 procent ten opzichte van vorig jaar. Er is echter onvoldoende capaciteit om alle leerlingen een plaats op de schoolbanken te geven. Hoe bekijkt minister Ben Weyts deze nieuwe aanmeldingscijfers? Houdt die gelijke tred met de aanmeldingen in het Franstalig onderwijs in Brussel? Hoe wil hij de capaciteit verhogen? Pleegt hij overleg met zijn Brusselse collega’s en met de Vlaamse Gemeenschapscommissie?