Praktijktesten

Een beperkt aantal volksvertegenwoordigers zal aanwezig zijn tijdens de plenaire vergadering van woensdag 14u. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. Alle plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via vlaamsparlement.tv, de televisiezender van het Vlaams Parlement.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. De meeste commissievergaderingen zijn door iedereen rechtstreeks te volgen via vlaamsparlement.tv.

Hieronder vindt u een beknopt overzicht terug van de weekprogrammatie van vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 – Proximus, kanaal 175 – Orange, kanaal 80).

Maandag 15/06

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de dood van George Floyd in de Verenigde Staten en de daaropvolgende maatschappelijke onrust en over misbruiken van de coronapremies

Dinsdag 16/06

– 14u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Welzijn in het Vlaams Parlement – Voortgangsrapportage over de aanpak van de coronacrisis in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, in het bijzonder over de Taskforce Covid-19 Zorg, de Taskforce Kwetsbare Gezinnen en het actieplan mentaal welzijn

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft gevolgen voor Vlaanderen, ook gezien de inwerkingtreding van het nationaal rampenplan met bijbehorende strenge maatregelen. De leden van de commissie houden daarom met minister Wouter Beke een voortgangsrapportage over de aanpak van de coronacrisis in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, in het bijzonder over de Taskforce Covid-19 Zorg, de Taskforce Kwetsbare Gezinnen en het actieplan mentaal welzijn.

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Welzijn van het Vlaams Parlement – Voortgangsrapportage over de aanpak van de coronacrisis in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, in het bijzonder over de Taskforce Covid-19 Zorg, de Taskforce Kwetsbare Gezinnen en het actieplan mentaal welzijn

Woensdag 17/06

– 10u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Landbouw in het Vlaams Parlement met een hoorzitting over de impact van de coronacrisis op landbouw, visserij en platteland, en ideeën voor toekomstgericht beleid

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft, door het nationale rampenplan met bijbehorende strenge maatregelen, ingrijpende gevolgen op landbouw, visserij en platteland. De leden van de commissie houden een hoorzitting met Hans Polet, wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), met Thomas Verleye, senior science officer bij het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), met Emiel Brouckaert, directeur van de Rederscentrale, met Sylvie Becaus van de Vlaamse Visveiling (VLV) en met Ann Overmeire, community manager van De Blauwe Cluster, over deze impact, en ze bespreken tevens ideeën voor een toekomstgericht beleid

– 14u: De Koepelzaal Live – Live-uitzending vanuit het Vlaams Parlement: Actualiteitsdebat over het standpunt van de Vlaamse Regering inzake de aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt en huurmarkt.

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Donderdag 18/06

– 9u30: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Economie en Werk in het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de faillissementsaanvraag van Swissport, het stijgende aantal niet-werkende werkzoekenden en over het schoolverlatersrapport 2020 van VDAB

Jaarlijks maakt VDAB een rapport op over hoe schoolverlaters het een jaar na hun afstuderen doen op de Vlaamse arbeidsmarkt. Uit het rapport blijkt dat op 30 juni 2019 8,9 procent van de schoolverlaters nog op zoek waren naar een job. Dat zijn er evenveel als in 2018. Uit de cijfers blijkt ook het grote belang van een diploma, en ook werkervaring zoals in de leertijd. Door de nijpende tekorten in de zorg, zeker gezien de coronacrisis, zullen zorgopleidingen steeds belangrijker worden. Welke conclusies trekt minister Hilde Crevits uit dit rapport? Hoe wil ze de instroom in zorg- en onderwijsopleidingen verhogen? Welke acties kan VDAB nemen om de cijfers te verbeteren?

– 13u30: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Economie en Werk in het Vlaams Parlement met een hoorzitting over de financiële situatie van de dienstenchequebedrijven en de terugverdieneffecten van het dienstenchequestelsel

Het Departement Werk en Sociale Economie maakte in opdracht van minister Hilde Crevits een studie over de rendabiliteit van de dienstenchequebedrijven. Eerder stelde het bureau Idea Consult een rapport op over de terugverdieneffecten van het dienstenchequestelsel. Deze studies worden in de commissie toegelicht. Nadien kunnen vertegenwoordigers van de sector reageren op de resultaten van deze onderzoeken.

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Landbouw met een hoorzitting over de impact van de coronacrisis op landbouw, visserij en platteland, en ideeën voor toekomstgericht beleid

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft, door het nationale rampenplan met bijbehorende strenge maatregelen, ingrijpende gevolgen op landbouw, visserij en platteland. De leden van de commissie houden een hoorzitting met Hans Polet, wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), met Thomas Verleye, senior science officer bij het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), met Emiel Brouckaert, directeur van de Rederscentrale, met Sylvie Becaus van de Vlaamse Visveiling (VLV) en met Ann Overmeire, community manager van De Blauwe Cluster, over deze impact, en ze bespreken tevens ideeën voor een toekomstgericht beleid

Vrijdag 19/06

– 18u: Het Gesprek – Om belangrijke politieke gebeurtenissen te analyseren en te verduidelijken nodigt vlaamsparlement.tv geregeld een toonaangevende stem uit in de studio. Deze studiogast beschikt over een grondige kennis van zijn of haar vakgebied.

– 18u30: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement (deel 2)

Zaterdag 20/06

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement (deel 3)

Zondag 21/06

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Economie en Werk in het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de faillissementsaanvraag van Swissport en over het stijgende aantal niet-werkende werkzoekenden

Maandag 22/06

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Economie en Werk in het Vlaams Parlement met hoorzitting over de financiële situatie van de dienstenchequebedrijven en de terugverdieneffecten van het dienstenchequestelsel

Het Departement Werk en Sociale Economie maakte in opdracht van minister Hilde Crevits een studie over de rendabiliteit van de dienstenchequebedrijven. Eerder stelde het bureau Idea Consult een rapport op over de terugverdieneffecten van het dienstenchequestelsel. Deze studies worden in de commissie toegelicht. Nadien kunnen vertegenwoordigers van de sector reageren op de resultaten van deze onderzoeken.