Coronacommissie - Ad Hoc - 95 aanbevelingen van de coronacommissie

Hieronder vindt u een beknopt overzicht terug van de weekprogrammatie van vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 – Proximus, kanaal 175 – Orange, kanaal 80).

Een beperkt aantal volksvertegenwoordigers zal aanwezig zijn tijdens de plenaire vergadering van woensdag 14u. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. Alle plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via vlaamsparlement.tv, de televisiezender van het Vlaams Parlement.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. De meeste commissievergaderingen zijn door iedereen rechtstreeks te volgen via vlaamsparlement.tv.

Maandag 6/07

– 14u30: De Koepelzaal Live – Live-uitzending vanuit de ad hoc commissie in het Vlaams Parlement met een hoorzitting over de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: (residentiële) ouderenzorg

Het Vlaams Parlement richtte naar aanleiding van de coronacrisis een tijdelijke commissie op. Die moet een evaluatie maken van de voorbije crisisperiode, er de nodige lessen uit te trekken voor de toekomst, en de eerste aanzetten geven voor een postcoronatraject. De leden van de commissie houden een vierde hoorzitting over de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Inzake de maatregelen en de toestand in de (residentiële) ouderenzorg horen ze Naomi Debruyne (coördinator Steunpunt Mantelzorg), Paul Cappelier (voorzitter Belgische Federatie voor Zorgkundigen) en Margot Cloet (gedelegeerd bestuurder Zorgnet-Icuro).

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de ad hoc commissie in het Vlaams Parlement met een hoorzitting over de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: (residentiële) ouderenzorg

Dinsdag 7/07

– 14u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Binnenlands Bestuur in het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de benoeming van de provinciegouverneurs en over het terugfluiten van een burgemeester, en het gebrek aan overleg met en betrokkenheid van de lokale besturen

Op 1 november 2018 ging Jan Briers, gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, met pensioen. Ook in de provincies Vlaams-Brabant en Limburg moet een nieuwe gouverneur worden aangesteld. De Vlaamse Regering keurde eind januari 2020 een nieuwe procedure goed voor de aanstelling van provinciegouverneurs. Wat is de stand van zaken van deze benoemingsprocedure? Welke stappen wil minister Bart Somers nemen? Welke timing hanteert hij om nieuwe gouverneurs aan te duiden?

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Binnenlands Bestuur van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de benoeming van de provinciegouverneurs en over het terugfluiten van een burgemeester, en het gebrek aan overleg met en betrokkenheid van de lokale besturen

Woensdag 8/07

– 10u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Sport in het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: grensoverschrijdend gedrag in de sportsector

Uit een onderzoek van de Thomas More hogeschool blijkt dat er in de sportsector nog steeds heel wat gevallen zijn van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Welke maatregelen zal minister Ben Weyts nemen tegen grensoverschrijdend gedrag in de jeugdsport? Wil hij inzetten op betere opleidingen en vorming van trainers/begeleiders en een verplicht attest van goed gedrag en zeden voor deze personen?

– 10u30: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Dierenwelzijn in het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de onbereikbaarheid van de dienst Dierenwelzijn via het nummer 1700 en over de wanpraktijken in een varkensslachterij in Torhout

Animal Rights deelde onlangs undercoverbeelden uit een slachthuis in Torhout, waaruit bleek dat de varkens er slecht behandeld worden tijdens de slachtprocedure. In de slachthuizen zijn Animal Welfare Officers (AWO) aan de slag om de interne controle te doen op het dierenwelzijn. Hoe evalueert minister Ben Weyts de werking van de AWO’s? Zal hij extra inspecties laten uitvoeren in de slachthuizen? Hoe wil hij de wanpraktijken uit de wereld helpen?

– 14u: De Koepelzaal Live – Live-uitzending vanuit het Vlaams Parlement: Actuele vragen en antwoorden

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de ministers van de Vlaamse Regering ondervragen over onderwerpen uit de actualiteit. Ze kunnen hun actuele vragen indienen tot kort voor de plenaire vergadering en dus snel inspelen op wat gebeurt in de samenleving.

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Donderdag 9/07

– 9u30: Live-uitzending vanuit de commissie voor Economie en Werk in het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: het personeelsbeleid bij VDAB, de kennis van het Nederlands bij werkzoekenden en over eventuele steunmaatregelen voor FNG

Uit een rapport van VDAB blijkt dat één op de acht werkzoekenden een beperkte kennis heeft van het Nederlands. Dit werkt in hun nadeel bij de zoektocht naar een job. Om dit op te vangen, bestaat er individuele beroepsopleiding (IBO) met taalcoaching of ‘Nederlands op de werkvloer+’, taalondersteuning via VDAB. Welke conclusies trekt minister Hilde Crevits uit dit rapport? Bereiken de opleidingen de beoogde doelgroep? Is er samenwerking met het Agentschap Integratie en Inburgering? Hoe wil de minister werkzoekenden stimuleren om Nederlands te leren?- 14u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Mobiliteit in het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de verkeersveiligheid op de E17 en over de studieopdracht voor de Vlaamse lichtvisie voor fietspaden

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Dierenwelzijn van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de onbereikbaarheid van de dienst Dierenwelzijn via het nummer 1700 en over wanpraktijken in een varkensslachterij in Torhout

Animal Rights deelde onlangs undercoverbeelden uit een slachthuis in Torhout, waaruit bleek dat de varkens er slecht behandeld worden tijdens de slachtprocedure. In de slachthuizen zijn Animal Welfare Officers (AWO) aan de slag om de interne controle te doen op het dierenwelzijn. Hoe evalueert minister Ben Weyts de werking van de AWO’s? Zal hij extra inspecties laten uitvoeren in de slachthuizen? Hoe wil hij de wanpraktijken uit de wereld helpen?

Vrijdag 10/07

– 10u: De Koepelzaal Live – Live-uitzending vanuit de ad hoc commissie in het Vlaams Parlement met een hoorzitting over de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: (residentiële) ouderenzorg

Het Vlaams Parlement richtte naar aanleiding van de coronacrisis een tijdelijke commissie op. Die moet een evaluatie maken van de voorbije crisisperiode, er de nodige lessen uit te trekken voor de toekomst, en de eerste aanzetten geven voor een postcoronatraject. De leden van de commissie houden een vijfde hoorzitting over de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Inzake de maatregelen en de toestand in de (residentiële) ouderenzorg horen ze Ann Demeulemeester (algemeen directeur Familiehulp), Karin Van Mossevelde (algemeen directeur I-mens), Geert Uytterschaut (voorzitter VLOZO), Kurt Stabel (ondervoorzitter VLOZO) en Johan Poel (directielid VLOZO).

– 14u: De Koepelzaal Live – Live-uitzending vanuit de ad hoc commissie in het Vlaams Parlement met een hoorzitting over de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: (residentiële) ouderenzorg

Het Vlaams Parlement richtte naar aanleiding van de coronacrisis een tijdelijke commissie op. Die moet een evaluatie maken van de voorbije crisisperiode, er de nodige lessen uit te trekken voor de toekomst, en de eerste aanzetten geven voor een postcoronatraject. De leden van de commissie houden een zesde hoorzitting over de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Inzake de maatregelen en de toestand in de (residentiële) ouderenzorg horen ze Pedro Facon (secretaris IMC Volksgezondheid) en Emmanuel André (professor, Laboratorium Klinische Bacteriologie en Mycologie, KU Leuven).

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de ad hoc commissie in het Vlaams Parlement met een hoorzitting over de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: (residentiële) ouderenzorg

Zaterdag 11/07

– 10u: 11juli-interview voorzitter Liesbeth Homans

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement (deel 2)

Zondag 12/07

– 18u: Het Gesprek – Om belangrijke politieke gebeurtenissen te analyseren en te verduidelijken, nodigt vlaamsparlement.tv geregeld een toonaangevende stem uit in de studio. Deze studiogast beschikt over een grondige kennis van zijn of haar vakgebied.

– 18u30: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement (deel 3)

Maandag 13/07

– 14u30: De Koepelzaal Live – Live-uitzending vanuit de ad hoc commissie in het Vlaams Parlement met een hoorzitting over de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: (residentiële) ouderenzorg

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de ad hoc commissie in het Vlaams Parlement met een hoorzitting over de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: (residentiële) ouderenzorg