feminicide

Geachte kijker,
Hieronder vindt u een beknopt zendschema van week 46 van vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 – Proximus, kanaal 175 – Orange, kanaal 80)

Dinsdag 12/11:

– 14u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Binnenlands Bestuur in het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de bestemming van de middelen van het openruimtefonds voor de lokale besturen, de toekenning van een kwaliteitslabel aan uitvaartondernemingen en over de rol van sociale media als campagnemiddel

– 18u: Studio Commissie over vragen uit de commissie voor Binnenlands Bestuur. Barbara Sauer kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Woensdag 13/11

– 10u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Sport in het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: gokreclame in de communicatie van sportclubs met supporters, de werking van Voetbal Vlaanderen en over investeringen in buurtsport

– 14u: Koepelzaal Live – Live-uitzending van de actuele vragen en antwoorden in het Vlaams Parlement

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Donderdag 14/11:

– 9u30: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Wonen in het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de wooncrisis voor vluchtelingen, het leegstandsbeheer van sociale woningen en over de bescherming van (praal)graven van Vlaamse voorvechters

– 14u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit van de commissie voor Media en Jeugd in het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de monitoring van de middelen voor het lokale jeugdbeleid, seksisme binnen de sportjournalistiek en over de digitalisering van de radiosector

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Welzijn van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: het jaarverslag Jeugdhulp 2018, de toegang tot kinderopvang voor pleegkinderen en over de strijd tegen feminicide

Vrijdag 15/11:

– 18u: Het  Debat over De toekomst van De Lijn

– 18u30: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Sport van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: gokreclame in de communicatie van sportclubs met supporters,  de werking van Voetbal Vlaanderen en over investeringen in buurtsport

Zaterdag 16/11:

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement (deel 2)

Zondag 17/11:

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Jeugd, Media en Sport van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de monitoring van de middelen voor het lokale jeugdbeleid, seksisme binnen de sportjournalistiek en over de digitalisering van de radiosector

Maandag 18/11:

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Wonen van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de wooncrisis voor vluchtelingen, het leegstandsbeheer van sociale woningen en over de bescherming van (praal)graven van Vlaamse voorvechters


Dit zendschema werd opgesteld op basis van alle momenteel beschikbare informatie. Niets sluit uit dat op er op basis van bijkomende informatie nog wijzigingen in het uitzendschema worden doorgevoerd. Die bijkomende informatie kan het gevolg zijn van beslissingen van de diensten van het Vlaams Parlement, van de actualiteit die een aantal nieuwe keuzes opdringt of van andere overmacht.