Immaterieel Cultureel Erfgoed - Sint en Zwarte Piet

Geachte kijker,
Hieronder vindt u een beknopt zendschema van week 49 van vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 – Proximus, kanaal 175 – Orange, kanaal 80)

Maandag 2/12:

-18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement over de plannen van de Vlaamse meerderheidspartijen om in de toekomst geen subsidies meer toe te kennen aan zogenoemde “segregerende” verenigingen in het sociaal-cultureel volwassenenwerk zijn voorlopig van de baan

Dinsdag 3/12:

-14u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Buitenlands Beleid in het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de handelsmissie naar China, het overleg van de minister-president met de Chinese ambassadeur en over de nieuwe Teslavestiging in Duitsland

-18u: Studio Commissie – Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) heeft vorige donderdag in het parlement een opening gemaakt naar een mogelijke verhoging van de projectsubsidies. Het bedrag dat nu beschikbaar is, wordt uitgekeerd in de eerste ronde in januari. Bij de begrotingscontrole in het voorjaar kan dan eventueel extra budget worden gezocht voor de tweede ronde.

Woensdag 4/12:

-9u30: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Leefmilieu in het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de oproep van de SERV om noodzakelijke en productieve klimaatinvesteringen niet door te schuiven naar volgende generaties, het gebruik van pesticiden door Infrabel en over de vervuiling met plastic korrels

-14u: Koepelzaal Live – Live-uitzending Vlaams Parlement: Actuele vragen en antwoorden

-18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Donderdag 5/12:

-10u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Economie en Werk in het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de herstructurering bij Proximus, de maatregelen om werknemers tot 65 jaar te laten werken en over de ondersteuning van jonge ondernemers

-14u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Mobiliteit in het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de variabele ticketprijzen bij De Lijn, de proactieve aanpak van verkeersonveiligheid en over de beslissing van Nederland om tijdens de dag de snelheid op snelwegen te verlagen naar 100 km/u

-18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Buitenlands Beleid in het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de handelsmissie naar China, het overleg van de minister-president met de Chinese ambassadeur en over de nieuwe Teslavestiging in Duitsland

Vrijdag 6/12:

-18u: Cultureel Erfgoed – Het Debat

-18u30: Samenvatting van de commissie Economie en Werk van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de herstructurering bij Proximus, de maatregelen om werknemers tot 65 jaar te laten werken en over de ondersteuning van jonge ondernemers

Zaterdag 7/12:

-18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement

Zondag 8/12:

-18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Leefmilieu van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de oproep van de SERV om noodzakelijke en productieve klimaatinvesteringen niet door te schuiven naar volgende generaties, het gebruik van pesticiden door Infrabel en over de vervuiling met plastic korrels

Maandag 9/12:

-18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Mobiliteit van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de variabele ticketprijzen bij De Lijn, de proactieve aanpak van verkeersonveiligheid en over de beslissing van Nederland om tijdens de dag de snelheid op snelwegen te verlagen naar 100 km/u


Dit zendschema werd opgesteld op basis van alle momenteel beschikbare informatie. Niets sluit uit dat op er op basis van bijkomende informatie nog wijzigingen in het uitzendschema worden doorgevoerd. Die bijkomende informatie kan het gevolg zijn van beslissingen van de diensten van het Vlaams Parlement, van de actualiteit die een aantal nieuwe keuzes opdringt of van andere overmacht.