Inbreuken op het dierenwelzijn bij proefdieren

Geachte kijker,
Hieronder vindt u een beknopt zendschema van week 50 van vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 – Proximus, kanaal 175 – Orange, kanaal 80)

Maandag 9/12

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Mobiliteit van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de variabele ticketprijzen bij De Lijn, de proactieve aanpak van verkeersonveiligheid en over de beslissing van Nederland om tijdens de dag de snelheid op snelwegen te verlagen naar 100 km/u

Dinsdag 10/12

– 14u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Welzijn in het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de discriminatie in de zorgsector van mensen met hiv, het recht op borstvoeding en over het advies van de Raad van State met betrekking tot de spreiding van de beroertecentra

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Welzijn van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de discriminatie in de zorgsector van mensen met hiv, het recht op borstvoeding en over het advies van de Raad van State met betrekking tot de spreiding van de beroertecentra

Woensdag 11/12

– 10u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Sport in het Vlaams Parlement met vragen over: het verplicht naakt douchen in sportclubs, het tekort aan zwembadredders en over de strijd tegen homofobie in de sport

– 11u30: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Dierenwelzijn en de Vlaamse Rand in het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: inbreuken op het dierenwelzijn bij proefdieren, het handhavingsbeleid voor het houden van hybride katten en over de op het burgemeestersoverleg Toekomstforum Halle-Vilvoorde geuite bezorgdheden

– 14u: Koepelzaal Live – Live-uitzending Vlaams Parlement: Actuele vragen en antwoorden

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Donderdag 12/12

– 11u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Jeugd en Cultuur in het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: het draagvlak van jeugdwerk en over Aalst Carnaval, dat afstand neemt van zijn erkenning als werelderfgoed door de UNESCO

– 14u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Onderwijs in het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: het dalende aantal jonge leerkrachten in de klas, de werkbaarheid van het lerarenberoep en over over de eventuele vrijstelling van lesopdracht voor alle directeurs basisonderwijs

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Binnenlands Bestuur van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de uitrol van de vierde pijler van het inburgeringsbeleid, het afstaan aan de wetenschap van een lichaam na overlijden en over de verantwoordelijkheid van lokale besturen met betrekking tot het organiseren van het Te Deum en de uitvoering van het Vlaams volkslied

Vrijdag 13/12

– 18u: Het Debat – over het dalende onderwijsniveau in Vlaanderen (PISA-onderzoek 2018)

– 18u30: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Cultuur van het Vlaams Parlement over het laten schrappen van Aalst Carnaval van de Werelderfgoedlijst van de UNESCO

Zaterdag 14/12

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement (deel 2)

Zondag 15/12

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Sport en Dierenwelzijn van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: het verplicht naakt douchen in sportclubs, de uitsluiting van Russische sporters van (internationale) sportevenementen in Vlaanderen, inbreuken op het dierenwelzijn bij proefdieren en over het handhavingsbeleid voor het houden van hybride katten

Maandag 16/12

– 18u: Samenvatting van de commissie voor Onderwijs van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: het dalende aantal jonge leerkrachten in de klas, de eventuele vrijstelling van lesopdracht voor alle directeurs basisonderwijs en over de werkbaarheid van het lerarenberoep

 


Dit zendschema werd opgesteld op basis van alle momenteel beschikbare informatie. Niets sluit uit dat op er op basis van bijkomende informatie nog wijzigingen in het uitzendschema worden doorgevoerd. Die bijkomende informatie kan het gevolg zijn van beslissingen van de diensten van het Vlaams Parlement, van de actualiteit die een aantal nieuwe keuzes opdringt of van andere overmacht.