Geachte kijker,
Hieronder vindt u een beknopt zendschema van week 51 van vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 – Proximus, kanaal 175 – Orange, kanaal 80)

Maandag 16/12

– 18u: Samenvatting van de commissie voor Onderwijs van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: het dalende aantal jonge leerkrachten in de klas, de eventuele vrijstelling van lesopdracht voor alle directeurs basisonderwijs en over de werkbaarheid van het lerarenberoep

Dinsdag 17/12

– 14u: Commissie Live – Live-uitzending van de commissie voor Binnenlands Bestuur in het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de selectieprocedure voor provinciegouverneurs, de intrekking van de erkenning van de Al Ihsaanmoskee en over extremisme, seksisme, lgbtqi-haat, racisme en het haatdiscours bij rechtse groeperingen

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Binnenlands Bestuur van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de selectieprocedure voor provinciegouverneurs en over extremisme, seksisme, lgbtqi-haat, racisme en het haatdiscours bij rechtse groeperingen

Woensdag 18/12

– 10u: Commissie Live – Gedachtewisseling over het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030

– 14u: Koepelzaal Live – Live-uitzending Vlaams Parlement: Actuele vragen en antwoorden

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Donderdag 19/12

– 9u: Koepelzaal Live – De plenaire vergadering bespreekt op donderdag 19 december 2019 de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het jaar 2020.

– 23u59: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Vrijdag 20/12

– 18u: Het Debat – over het dalende onderwijsniveau in Vlaanderen (PISA-onderzoek 2018) met Elisabeth Meuleman (Groen) en Koen Daniëls (N-VA)

– 18u30: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Binnenlands Bestuur van het Vlaams Parlement met vragen over de intrekking van de erkenning van de Al Ihsaanmoskee

Zaterdag 21/12

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement (deel 2)

Zondag 22/12

– 18u: Studio Commissie: Gedachtewisseling over het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030. Verleden week stelde de Vlaamse Regering haar Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 voor. Daags nadien hielden de volksvertegenwoordigers in de plenaire vergadering hierover een actualiteitsdebat, woensdag wisselen de leden van de commissie met minister Zuhal Demir meer in detail van gedachten over dit plan.

Maandag 23/12

– 18u: Het jaar van Liesbeth Homans – Vlaamsparlement TV blikt samen met 10 parlementsleden terug naar de afgelopen twaalf maanden. 2019 was het jaar waarin de Vlaamse en federale verkiezingen, de uitstap uit Unia en het Vlaamse canon de actualiteit beheersten. Journalist Jan De Meulemeester praat uitgebreid met de Vlaamse volksvertegenwoordigers die het voorbije jaar zelf kleur hebben gegeven. Vandaag is dat Liesbeth Homans.

– 18u30: De Koepelzaal – Samenvatting van het plenair debat over begroting 2020 (deel 2)


Dit zendschema werd opgesteld op basis van alle momenteel beschikbare informatie. Niets sluit uit dat op er op basis van bijkomende informatie nog wijzigingen in het uitzendschema worden doorgevoerd. Die bijkomende informatie kan het gevolg zijn van beslissingen van de diensten van het Vlaams Parlement, van de actualiteit die een aantal nieuwe keuzes opdringt of van andere overmacht.