Viktor Orbán

Geachte kijker,
Hierbij vindt u een beknopt zendschema van week 8 van vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 – Proximus, kanaal 175 – Orange, kanaal 80)

Maandag 17/02

18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Media van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: het aanbod van levensbeschouwelijke programma’s op de VRT en over de audit over de exclusiviteitscontracten van de VRT

Dinsdag 18/02

14u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Buitenlands Beleid in het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: het bezoek van de minister-president aan de Hongaarse premier Orbán

Op 12 februari bezocht minister-president Jan Jambon Hongarije, en had daar een ontmoeting met zijn ambtsgenoot Viktor Orbán. Hierover rezen vragen omdat Orbán een beleid voert dat de rechten van minderheden schendt en de rechterlijke macht inperkt. Wat werd er besproken tijdens dit bezoek? Heeft minister-president Jan Jambon de heikele thema’s aangesneden, en zo ja, wat was de reactie hierop?

18u: Studio Commissie – Barbara Sauer kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Woensdag 19/02

10u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Dierenwelzijn en de Vlaamse Rand in het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de resultaten van het Europees rapport over het gebruik van proefdieren

14u: De Koepelzaal Live – Live-uitzending Vlaams Parlement: Actuele vragen en antwoorden

18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Donderdag 20/02

9u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed met een gedachtewisseling over de nieuwe bestemming van kerkgebouwen

Steden, gemeenten en kerkbesturen kunnen sinds 1 februari 2016 een beroep doen op het Projectbureau Herbestemming Kerken voor begeleiding bij een haalbaarheidsonderzoek voor de gedeeltelijke of volledige herbestemming van een parochiekerk. Over de her- of nevenbestemming van kerkgebouwen wisselen de leden van de commissie van gedachten met ministers Bart Somers en Matthias Diependaele en met experts uit de sector.

14u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Mobiliteit in het Vlaams Parlement over de Voortgangsrapportage van de Oosterweelverbinding

Na een lang onderhandelingsproces onder leiding van een intendant sloten de Vlaamse Regering, het Antwerpse stadsbestuur en de actiegroepen op 15 maart 2017 een akkoord over het Antwerpse mobiliteitsdossier: het Toekomstverbond. Dit Toekomstverbond steunt op vijf pijlers: het sluiten van de Antwerpse ring, een overkapping van de ring, een modal shift van 50/50, het noordelijk Haventracé en een verdere samenwerking tussen alle actoren. De leden van de commissie bespreken in deze voortgangsrapportage het verslag over de uitvoering van dit Toekomstverbond met minister Lydia Peeters, met Filip Boelaert, secretaris-generaal Departement Mobiliteit en Openbare Werken, met David Van Herreweghe en Luc Hellemans, respectievelijk voorzitter van de raad van bestuur en algemeen directeur van Lantis, en met Alexander D’Hooghe, intendant.

18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Dierenwelzijn van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de resultaten van het Europees rapport over het gebruik van proefdieren

Vrijdag 21/02

18u: Het Debat over asielcentra

18u30: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie Dierenwelzijn en de Vlaamse Rand van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de postbedeling van Franstalig drukwerk in Zaventem door de vzw Citoyens de Zaventem en over dierenasielen in Vlaanderen

Zaterdag 22/02

18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement (deel 2)

Zondag 23/02

18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Mobiliteit van het Vlaams Parlement over de Voortgangsrapportage van de Oosterweelverbinding

Maandag 24/02

18u: Samenvatting van de commissie voor Wonen van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de mogelijke handhaving van het Kasteel Blondel de Beauregard in Viane en over de huurwaarborg bij private huurwoningen


Dit zendschema werd opgesteld op basis van alle momenteel beschikbare informatie. Niets sluit uit dat op er op basis van bijkomende informatie nog wijzigingen in het uitzendschema worden doorgevoerd. Die bijkomende informatie kan het gevolg zijn van beslissingen van de diensten van het Vlaams Parlement, van de actualiteit die een aantal nieuwe keuzes opdringt of van andere overmacht.