menstruatieproducten

Bekijk in een oogopslag de weekprogrammatie van vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 – Proximus, kanaal 175 – Orange, kanaal 80).

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle plenaire vergaderingen en de meeste fysieke commissievergaderingen zijn door iedereen rechtstreeks te volgen via vlaamsparlement.tv.

Maandag 1 februari 2021

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de uitbetaling van kinderbijslag voor kinderen met een beperking loopt stroef, de aanpak van onbetaalde facturen en armoede in de scholen, verbod op kermispony’s in Vlaanderen en over dierenasielen krijgen structurele steun

De plenaire vergadering bespreekt twee ontwerpen van decreet van de Vlaamse Regering betreffende het dierenwelzijn en houdt de eindstemmingen. Het eerste ontwerp wil een uitdoofscenario en uiteindelijk verbod invoeren op het gebruik van paarden en pony’s op kermissen en aanverwante evenementen. Het tweede ontwerp bevat onder meer de invoering van een uniforme vergoedingsregeling voor erkende dierenasielen wanneer die in beslag genomen dieren opvangen.

Dinsdag 2 februari 2021

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: Gratis menstruatieproducten in Schotland, Vlaams Parlement vraagt gratie voor professor Djalali, een op drie vrouwen mijdt openbaar vervoer uit angst, voortaan ook loopbaancheques voor niet-actieven

Om de werkgelegenheidsgraad op te trekken moeten niet-beroepsactieven worden geactiveerd. De niet-beroepsactieve bevolking bestaat uit die personen die niet werken, niet beschikbaar zijn voor een job en/of niet actief op zoek zijn naar een job. Voor de activering van deze mensen kan de loopbaancheque een nuttig instrument zijn, zodat ze een aanbod op maat krijgen. Leden van de meerderheid dienden een voorstel van resolutie in, waarin ze de Vlaamse Regering onder andere vragen om de loopbaancheque open te stellen voor niet-actieven en in het bijzonder voor de ‘herintreders’, mensen die na een periode van inactiviteit opnieuw de stap naar betaalde arbeid overwegen. De plenaire vergadering bespreekt het voorstel van resolutie en houdt de eindstemming.

Woensdag 3 februari 2021

– 14u: De Koepelzaal Live – Tijdens het wekelijkse vragenuur in de plenaire vergadering kunnen de volksvertegenwoordigers een minister een beknopte vraag stellen over een actueel onderwerp.

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren (deel 1)

Donderdag 4 februari 2021

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren (deel 2)

Vrijdag 5 februari 2021

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement over de wijziging regelgeving inzake handhaving quarantaine in kader van COVID-19 en aanbevelingen Coronacommissie voor beleidsdomein Onderwijs

De plenaire vergadering bespreekt via de spoedprocedure een voorstel tot wijzigingen van het decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en van het decreet tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19. De wijzigingen moeten lokale besturen toelaten om de tijdelijke afzondering beter te handhaven.

De plenaire vergadering bespreekt via de spoedprocedure een voorstel van resolutie met aanbevelingen uit de Coronacommissie voor het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Onderwijs en stemt over dit voorstel van resolutie.

Zaterdag 6 februari 2021

– 18u: Het Gesprek met Wim Ballieu – Tijdens ‘Het Gesprek’ overlopen we met een goed geplaatst figuur de politieke en economische actualiteit van de voorbije week

– 18u30: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement (deel 3)

Zondag 7 februari 2021

– 18u: De Koepelzaal – Tijdens de laatste plenaire vergadering van 2020 heeft het Vlaams Parlement de begroting voor het jaar 2021 besproken. Elke bevoegdheid van de Vlaamse regering kwam daarbij afzonderlijk aan bod. Vandaag kan u kijken naar de tussenkomsten over de begrotingsthema’s Landbouw, Visserij, Werk en Economie.