Bruno Tobback

Bekijk in een oogopslag de weekprogrammatie van vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 – Proximus, kanaal 175 – Orange, kanaal 80).

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle plenaire vergaderingen en de meeste fysieke commissievergaderingen zijn door iedereen rechtstreeks te volgen via vlaamsparlement.tv.

Maandag 10 mei 2021

– 14u30: De Koepelzaal Live – Live-uitzending vanuit de Werkgroep Institutionele Zaken met een hoorzitting over homogene bevoegdheidspakketten met betrekking tot het mobiliteitsbeleid

Het Vlaams Parlement richtte in december 2020 een Werkgroep Institutionele Zaken op om concrete voorstellen uit te werken voor een nieuwe staatshervorming. De leden van de werkgroep houden een hoorzitting over homogene bevoegdheidspakketten met betrekking tot het mobiliteitsbeleid met Filip Boelaert, secretaris-generaal van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, met Ann Wuyts, beleidsadviseur van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen en met Cathy Macharis, professor van de onderzoeksgroep MOBI aan de VUB.

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de Werkgroep Institutionele Zaken met een hoorzitting over homogene bevoegdheidspakketten met betrekking tot het mobiliteitsbeleid

Dinsdag 11 mei 2021

– 18u: 25 jaar Vlaams Parlement met Bruno Tobback – De Vlaamse volksvertegenwoordigers vergaderden 25 jaar geleden voor de eerste keer in een eigen halfrond. Vier Vlaamse Parlementsleden, die nu nog zetelen, woonden deze zitting bij. Een van die vier is Bruno Tobback. We praten met hem over het belang van dit instituut en over zijn favoriete plek in het Vlaams Parlement, de Zuilenzaal.

– 18u05: De Koepelzaal – Samenvatting van de Werkgroep Institutionele Zaken met een hoorzitting over homogene bevoegdheidspakketten met betrekking tot het mobiliteitsbeleid (deel 2)

Woensdag 12 mei 2021

– 14u: De Koepelzaal Live – Tijdens het plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de ministers van de Vlaamse Regering ondervragen over onderwerpen uit de actualiteit.

De plenaire vergadering houdt de eindstemming over het ontwerp van decreet tot instemming met de overeenkomst ter bescherming van investeringen tussen de Europese Unie en Vietnam. Het betreft een overeenkomst met gemengd karakter, waarvoor zowel de federale overheid, de gemeenschappen als de gewesten bevoegd zijn.

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren (deel 1)

Donderdag 13 mei 2021

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren (deel 2)

Vrijdag 14 mei 2021

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement over het nieuw Kunstendecreet

Zaterdag 15 mei 2021

– 18u: Het Gesprek met Hilde Crevits – Tijdens Het Gesprek overlopen we met een goed geplaatst figuur de politieke en economische actualiteit van de voorbije week

– 18u30: De Koepelzaal – Samenvatting van de actuele vragen en antwoorden van het Vlaams Parlement

Zondag 16 mei 2021

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement met een toespraak van Dubravka Šuica, Vice-voorzitter van de Europese Commissie bezoekt Vlaams Parlement