Recep Tayyip Erdogan en koning Filip (2015)

Een beknopt overzicht van de weekprogrammatie van vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 – Proximus, kanaal 175 – Orange, kanaal 80).

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle plenaire vergaderingen en de meeste fysieke commissievergaderingen zijn door iedereen rechtstreeks te volgen via vlaamsparlement.tv.

Maandag 14/12

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement over een heroverweging van de relaties tussen Turkije en de Europese Unie die onder druk staan

De plenaire vergadering bespreekt via de spoedprocedure voorstellen van resolutie van de meerderheidsfracties en van Vlaams Belang over een heroverweging van de relaties tussen Turkije en de Europese Unie die onder druk staan.

Dinsdag 15/12

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de commissie voor Onderwijs van het Vlaams Parlement

De leden van de commissie wisselden van gedachten over de onderwijsdossiers op Europees niveau met vertegenwoordigers van de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU.

Woensdag 16/12

– 14u: De Koepelzaal Live – Tijdens het wekelijkse vragenuur in de plenaire vergadering kunnen de volksvertegenwoordigers een minister een beknopte vraag stellen over een actueel onderwerp

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Donderdag 17/12

– 9u: De Koepelzaal Live – De plenaire vergadering bespreekt op donderdag 17 december 2020 de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het jaar 2021.

De begroting raamt de inkomsten en uitgaven van de Vlaamse overheid voor het volgende jaar. Ze bestaat uit twee ontwerpen van decreet die elk jaar ter goedkeuring aan het Vlaams Parlement worden voorgelegd: het ontwerp van decreet middelenbegroting en het ontwerp van decreet uitgavenbegroting. Samen met deze begrotingsontwerpen diende de Vlaamse Regering ook het ontwerp van programmadecreet bij de begroting 2021 in. Daarin stelt ze maatregelen voor die nodig zijn om de begroting te kunnen uitvoeren.

Een overheidsbegroting is niet alleen een raming, het is ook een machtiging. Met een goedgekeurde begroting machtigt het Vlaams Parlement de Vlaamse Regering om belastingen te innen zoals die in de begroting worden opgesomd, en om uitgaven te verrichten binnen bepaalde limieten.

Vrijdag 18/12

– 3u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

– 18u: Het Gesprek – Tijdens Het Gesprek overlopen we met een goed geplaatst figuur de politieke en economische actualiteit van de voorbije week

– 18u30: De Koepelzaal – Samenvatting van de actuele vragen en antwoorden van het Vlaams Parlement (deel 2)

Zaterdag 19/12

– 18u: De Koepelzaal – Tijdens de laatste plenaire vergadering van het kalenderjaar bespreekt het Vlaams Parlement traditioneel de begroting van het komende jaar. Elke partij stuurt haar fractievoorzitter naar voor om hun standpunten te verdedigen (deel 1)

Zondag 20/12

– 18u: De Koepelzaal – Tijdens de laatste plenaire vergadering van het kalenderjaar bespreekt het Vlaams Parlement traditioneel de begroting van het komende jaar. Elke partij stuurt haar fractievoorzitter naar voor om hun standpunten te verdedigen (deel 2)