PFOS-vervuiling

Bekijk in een oogopslag de weekprogrammatie van vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 – Proximus, kanaal 175 – Orange, kanaal 80).

De commissiewerkzaamheden verlopen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle plenaire vergaderingen en de meeste fysieke commissievergaderingen zijn door iedereen rechtstreeks te volgen via vlaamsparlement.tv.

Maandag 14/06

– 14u30: De Koepelzaal Live – Live-uitzending vanuit de Werkgroep voor Institutionele Zaken in het Vlaams Parlement met een hoorzitting over homogene bevoegdheidspakketten met betrekking tot het energiebeleid

Het Vlaams Parlement richtte in december 2020 een Werkgroep Institutionele Zaken op om concrete voorstellen uit te werken voor een nieuwe staatshervorming. De leden van de werkgroep houden een hoorzitting over homogene bevoegdheidspakketten voor het energiebeleid met Frank Vanbrabant van Fluvius, met Chris Peeters van Elia en met Frederik Vandendriessche van de UGent.

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de Werkgroep voor Institutionele Zaken van het Vlaams Parlement met een hoorzitting over homogene bevoegdheidspakketten met betrekking tot het energiebeleid

Dinsdag 15/06

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de Werkgroep voor Institutionele Zaken van het Vlaams Parlement met een hoorzitting over homogene bevoegdheidspakketten met betrekking tot het energiebeleid (deel 2)

Woensdag 16/06

– 9u30: De Koepelzaal Live – Live-uitzending van de commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering met een hoorzitting over de actuele analyse van gewelddadige radicalisering, extremisme, terrorisme en polarisatie

In de vorige legislatuur richtte het Vlaams Parlement een commissie op voor de bestrijding van gewelddadig radicalisme. Haar werkzaamheden hebben geleid tot een resolutie betreffende de bestrijding van gewelddadige radicalisering, met daarin 55 aanbevelingen ten aanzien van de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering stelde ook een actieplan op ter preventie van radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot extremisme en terrorisme, dat ze in het voorjaar van 2017 heeft geactualiseerd. Recent maakte de Vlaamse Regering een nieuw actieplan 2020-2024 op ter preventie van gewelddadige radicalisering, extremisme, terrorisme en polarisatie. De leden van de commissie houden een hoorzitting over de actuele analyse van gewelddadige radicalisering, extremisme, terrorisme en polarisatie met Pieter Van Ostaeyen van de KU Leuven, met een vertegenwoordiger van Community Policing Preventing Radicalisation & Terrorism (COPPRA), met journaliste Hind Fraihi en met Christophe Busch van het Hannah Arendt Instituut.

– 14u: De Koepelzaal Live

1. Actualiteitsdebat over het standpunt van de Vlaamse Regering met betrekking tot de aanpak van de PFOS-vervuiling in en rond Zwijndrecht.

2. Na het debat volgt het vragenuur in afgeslankte vorm, namelijk één actuele vraag per fractie.

Tijdens het wekelijkse vragenuur in de plenaire vergadering kunnen de volksvertegenwoordigers een minister een beknopte vraag stellen over een actueel onderwerp.

3. Na het vragenuurtje volgt de bespreking en stemming van:

– Ontwerp van decreet: Wijziging regelgeving Vlaamse Sociale Bescherming
– Ontwerp van decreet: Coronaveiligheid poetshulpen via dienstencheques
– Ontwerp van decreet: Aanpassing antidopingdecreet
– Voorstel van decreet: Leegstand en verwaarlozing bedrijfsruimten
– Voorstel van resolutie: Geweld en discriminatie lgbtqi+-personen

– Motie: Onderzoek naar PFOS-vervuiling Oosterweelwerf

De plenaire vergadering stemt over de motie tot uitoefening van het recht van onderzoek naar de aanpak van de met PFOS vervuilde gronden op de Oosterweelwerf en de gevolgen voor de volksgezondheid. Als deze motie wordt goedgekeurd, wordt er een onderzoekscommissie opgericht om het PFOS-dossier in Zwijndrecht en omstreken uit te spitten.

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Donderdag 17/06

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren (deel 2)

Vrijdag 18/06

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering met een hoorzitting over de actuele analyse van gewelddadige radicalisering, extremisme, terrorisme en polarisatie

Zaterdag 19/06

– 18u: Het Gesprek met Jos Lantmeeters – Tijdens Het Gesprek overlopen we met een goed geplaatst figuur de politieke en economische actualiteit van de voorbije week

– 18u30: De Koepelzaal – Samenvatting van de actuele vragen en antwoorden van het Vlaams Parlement

Zondag 20/06

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement