relschoppers

Hieronder vindt u een beknopt overzicht terug van de weekprogrammatie van vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 – Proximus, kanaal 175 – Orange, kanaal 80).

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. De meeste commissievergaderingen zijn door iedereen rechtstreeks te volgen via vlaamsparlement.tv.

Maandag 14/09

– 14u30: Coronacommissie Live – Het Vlaams Parlement richtte naar aanleiding van de coronacrisis een tijdelijke commissie op. Die moet een evaluatie maken van de voorbije crisisperiode, er de nodige lessen uit trekken, en de eerste aanzetten geven voor een postcoronatraject.

In juli formuleerden de leden van de commissie, tot besluit van elf hoorzittingen, beleidsaanbevelingen voor de (residentiële) ouderenzorg. Vandaag nemen ze de draad van de hoorzittingen opnieuw op en focussen wat het coronabeleid inhoudt voor personen met een handicap. Ze houden in dit verband een hoorzitting met Nadia Dekoning, Rita Jaenen en Eddy Vandemeulebroucke van de Federatie van ouderverenigingen en gebruikersraden (FOVIG), met Frauke Cosaert en Lief Vanbael van Gezin en Handicap vzw/KVG en met Dave Ceule van Onafhankelijk Leven.

Dinsdag 15/09

– 14u: Commissie Live – Live-uitzending van de commissie voor Binnenlands Bestuur met vragen over o.a.: het oproepen tot homofoob geweld door ‘Criminal System’ en over de relschoppers aan de kust

In chatgroepen op sociale media roept de groepering ‘Criminal System’ op tot geweld tegen holebi’s. Hoe staat minister Bart Somers hiertegenover? Hoe kan men de samenleving beschermen tegen oproepen tot geweld? Welke middelen zijn voorhanden om dergelijke haatcampagnes op internet te bestrijden? Hoe kan men sensibiliseren om homofoob geweld te melden?

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Binnenlands Bestuur met vragen over o.a.: het oproepen tot homofoob geweld door ‘Criminal System’ en over de relschoppers aan de kust

Woensdag 16/09

– 10u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Mobiliteit in het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: het aanbod van De Lijn bij de start van het schooljaar

In augustus bleek dat De Lijn geen extra bussen zou inzetten voor het leerlingenvervoer bij de start van het schooljaar 2020-2021. Nochtans gingen er recent stemmen op om extra bussen in te zetten om de afstandsregels beter te kunnen respecteren. Er doken ook problemen op bij het vervoer van leerlingen uit het buitengewoon onderwijs: de ritten werden gesplitst en aangepast, waardoor bepaalde leerlingen veel langer op de bus zaten. Ondertussen is deze regeling opnieuw aangepast. Hoe reageert minister Lydia Peeters op de beslissingen van De Lijn? Overweegt ze de inzet van autocarbedrijven om de nood aan extra bussen te lenigen? Pleegt ze overleg met haar collega, bevoegd voor het onderwijs? Welke maatregelen neemt De Lijn om de verspreiding van het coronavirus op haar bussen tegen te gaan? Hoe wordt de situatie gemonitord? Hoe bekijkt minister Lydia Peeters de aanpak van het vervoer van leerlingen uit het buitengewoon onderwijs?

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Welzijn met vragen over o.a.: het gebrek aan COVID-opvolging van terugkerende reizigers tijdens het vakantieseizoen en over het functioneren van de stuurgroep contactopsporing

Een professor die zich kritisch had uitgelaten over de contactopsporing in het kader van de coronacrisis, is niet langer lid van de Vlaamse Stuurgroep Contactonderzoek. Is er druk uitgeoefend vanuit het kabinet van minister Wouter Beke? Hoe wil de minister de schijn hierover wegnemen?

Donderdag 17/09

– 9u30: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Onderwijs in het Vlaams Parlement met een hoorzitting over de toelatingsproeven voor het hoger onderwijs

– 14u: Live-uitzending vanuit de commissie voor Onderwijs in het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: discriminatie bij inschrijvingen in het kleuteronderwijs en over de hoge kostprijs van schoolboeken

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Onderwijs van het Vlaams Parlement met een hoorzitting over de toelatingsproeven voor het hoger onderwijs

Vrijdag 18/09

– 10u: Coronacommissie Live – Het Vlaams Parlement richtte naar aanleiding van de coronacrisis een tijdelijke commissie op. Die moet een evaluatie maken van de voorbije crisisperiode, er de nodige lessen uit trekken, en de eerste aanzetten geven voor een postcoronatraject.

De leden van de commissie houden een tweede hoorzitting over wat het coronabeleid inhoudt voor personen met een handicap. Ze horen in dit verband Bert Vanacker, algemeen directeur van MFC De Hagewinde, en James Van Casteren, administrateur-generaal van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Zaterdag 19/09

– 18u: Tot Slot met Jelle Engelbosch – De Vlaamse verkiezingen van 2019 hebben hun tol geëist. Een aantal volksvertegenwoordigers moest noodgedwongen afscheid nemen van het halfrond van het Vlaams parlement. Nu, een jaar later, is het stof van de verkiezingen van 26 mei gaan liggen en nodigt onze redactie deze parlementsleden uit in het Vlaams Parlement voor een, vaak emotioneel, laatste gesprek. In de nieuwe reeks ‘Tot Slot’ praten ze vrijuit over de valkuilen, realisaties en gemiste kansen.

– 18u14: Studio Commissie – Het Vlaams Parlement richtte naar aanleiding van de coronacrisis een tijdelijke commissie op. Die moet een evaluatie maken van de voorbije crisisperiode, er de nodige lessen uit trekken, en de eerste aanzetten geven voor een postcoronatraject.

In juli formuleerden de leden van de commissie, tot besluit van elf hoorzittingen, beleidsaanbevelingen voor de (residentiële) ouderenzorg. Vandaag nemen ze de draad van de hoorzittingen opnieuw op en focussen wat het coronabeleid inhoudt voor personen met een handicap. Ze houden in dit verband een hoorzitting met gebruikersraden (FOVIG), met Frauke Cosaert en Lief Vanbael van Gezin en Handicap vzw/KVG en met Dave Ceule van Onafhankelijk Leven.

Zondag 20/09

– 18u: Tot Slot met Laurence Libert – De Vlaamse verkiezingen van 2019 hebben hun tol geëist. Een aantal volksvertegenwoordigers moest noodgedwongen afscheid nemen van het halfrond van het Vlaams parlement. Nu, een jaar later, is het stof van de verkiezingen van 26 mei gaan liggen en nodigt onze redactie deze parlementsleden uit in het Vlaams Parlement voor een, vaak emotioneel, laatste gesprek. In de nieuwe reeks ‘Tot Slot’ praten ze vrijuit over de valkuilen, realisaties en gemiste kansen.

– 18u15: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Onderwijs met vragen over o.a.: discriminatie bij inschrijvingen in het kleuteronderwijs