Kindermishandeling

Een beknopt overzicht van de weekprogrammatie van vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 – Proximus, kanaal 175 – Orange, kanaal 80).

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle plenaire vergaderingen en de meeste fysieke commissievergaderingen zijn door iedereen rechtstreeks te volgen via vlaamsparlement.tv.

Maandag 2/11

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de commissie voor Onderwijs met een gedachtewisseling over de Europese onderwijsdossiers

De leden van de commissie wisselden van gedachten over de onderwijsdossiers op Europees niveau met vertegenwoordigers van de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU.

Dinsdag 3/11

– 18u: De Koepelzaal – Het Vlaams Parlement richtte naar aanleiding van de coronacrisis een coronacommissie op. Die moet een evaluatie maken van de voorbije crisisperiode, er de nodige lessen uit trekken, en de eerste aanzetten geven voor een postcoronatraject.

In juli formuleerden de leden van de commissie, tot besluit van elf hoorzittingen, beleidsaanbevelingen voor de (residentiële) ouderenzorg. Vandaag nemen ze de draad van de hoorzittingen opnieuw op en focussen wat het coronabeleid inhoudt voor personen met een handicap. Ze houden in dit verband een hoorzitting met Dave Ceule van Onafhankelijk Leven.

Woensdag 4/11

– 18u: De Koepelzaal – Het Vlaams Parlement richtte naar aanleiding van de coronacrisis een coronacommissie op. Die moet een evaluatie maken van de voorbije crisisperiode, er de nodige lessen uit trekken, en de eerste aanzetten geven voor een postcoronatraject.

De leden van de commissie hielden een eerste hoorzitting over wat het coronabeleid inhoudt voor de sectoren jeugdhulp en kinderopvang. Ze hoorden in dit verband Tim Stroobants, directeur van het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling.

Donderdag 5/11

– 18u: De Koepelzaal – Het Vlaams Parlement richtte naar aanleiding van de coronacrisis een coronacommissie op. Die moet een evaluatie maken van de voorbije crisisperiode, er de nodige lessen uit trekken, en de eerste aanzetten geven voor een postcoronatraject.

De leden van de commissie hielden een tweede hoorzitting over wat het coronabeleid inhoudt voor de sectoren jeugdhulp en kinderopvang. Ze hoorden in dit verband Lies Versavel, coördinator onderzoek en ontwikkeling bij vzw De Bakermat

Vrijdag 6/11

– 18u: De Koepelzaal – Het Vlaams Parlement richtte naar aanleiding van de coronacrisis een coronacommissie op. Die moet een evaluatie maken van de voorbije crisisperiode, er de nodige lessen uit trekken, en de eerste aanzetten geven voor een postcoronatraject.

De leden van de commissie hielden een tweede hoorzitting over wat het coronabeleid inhoudt voor de sectoren jeugdhulp en kinderopvang. Ze hoorden in dit verband Yvan Lemenu, algemeen directeur bij De Korf vzw.

Zaterdag 7/11

– 18u: De Koepelzaal – Het Vlaams Parlement richtte naar aanleiding van de coronacrisis een coronacommissie op. Die moet een evaluatie maken van de voorbije crisisperiode, er de nodige lessen uit trekken, en de eerste aanzetten geven voor een postcoronatraject.

De leden van de commissie hielden een derde hoorzitting over wat het coronabeleid inhoudt voor de sectoren jeugdhulp en kinderopvang. Ze hoorden in dit verband vertegenwoordigers van UnieKO en Familia vzw

Zondag 8/11

– 18u: De Koepelzaal – Het Vlaams Parlement richtte naar aanleiding van de coronacrisis een coronacommissie op. Die moet een evaluatie maken van de voorbije crisisperiode, er de nodige lessen uit trekken, en de eerste aanzetten geven voor een postcoronatraject.

De leden van de commissie hielden een eerste hoorzitting over wat het coronabeleid inhoudt voor de sector van het algemeen welzijnswerk. Ze hoorden in dit verband vertegenwoordigers van de Buddywerking van Armentekort