jeugdhulp

Hieronder vindt u een beknopt overzicht terug van de weekprogrammatie van vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 – Proximus, kanaal 175 – Orange, kanaal 80).

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. De meeste commissievergaderingen zijn door iedereen rechtstreeks te volgen via vlaamsparlement.tv.

Maandag 21/09

– 14u30: Commissie Live – Live-uitzending van de commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid

Het Vlaams Parlement richtte naar aanleiding van de coronacrisis een tijdelijke commissie op. Die moet een evaluatie maken van de voorbije crisisperiode, er de nodige lessen uit te trekken voor de toekomst, en de eerste aanzetten geven voor een postcoronatraject. De leden van de commissie houden een eerste hoorzitting over wat het coronabeleid inhoudt voor de sectoren jeugdhulp en kinderopvang. Ze horen in dit verband Hendrik Delaruelle, algemeen directeur van het Vlaams Welzijnsverbond, kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens en Tim Stroobants, directeur van het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling.

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de coronacommissie met een hoorzitting over de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: jeugdhulp en kinderopvang.

Dinsdag 22/09

– 13u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Welzijn in het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: kortingen in woonzorgcentra en over de leegstand in woonzorgcentra sinds de coronacrisis

Onder andere door de coronacrisis is er een overschot aan vrije bedden in de Vlaamse woonzorgcentra (wzc’s). Een aantal commerciële wzc’s bieden daarom soms levenslange kortingen aan om nieuwe bewoners aan te trekken. Hierdoor ontstaan er verschillen in de kosten die de bewoners betalen voor hun verblijf, terwijl ze dezelfde diensten genieten. Hoe reageert minister Wouter Beke op deze soldenacties? Mogen wzc’s deze acties organiseren? Ziet hij ethische bezwaren? Komt er een evaluatie van de dagprijzen in de wzc’s?

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Welzijn van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: kortingen in woonzorgcentra en over de leegstand in woonzorgcentra sinds de coronacrisis

Woensdag 23/09

– 10u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Leefmilieu in het Vlaams Parlement over o.a.: de wijziging van het Jachtdecreet en over de aanpak van de droogteproblematiek in Vlaanderen

Naar aanleiding van de aanhoudende droogteperiode en de beperkte waterbeschikbaarheid, en de toenemende inname van open ruimte gecombineerd met verdere verharding, hielden de leden van de commissie in het voorjaar van 2020 hoorzittingen over de droogteproblematiek in Vlaanderen. In het licht hiervan dienden twee leden van de sp.a-fractie een voorstel van resolutie in waarin ze onder andere vragen om het aantal private waterputten in kaart te brengen en om een onderbouwd afschakelplan op te maken. De leden van de commissie bespreken en stemmen over het voorstel van resolutie.

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Leefmilieu van het Vlaams Parlement over o.a.: de wijziging van het Jachtdecreet en over de aanpak van de droogteproblematiek in Vlaanderen

Donderdag 24/09

– 10u: De Koepelzaal Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Onderwijs in het Vlaams Parlement met een gedachtewisseling over het Strategisch Plan Geletterdheid 2017-2024

Het Strategisch Plan Geletterdheid 2017-2024 focust op vijf strategische doelstellingen om de geletterdheid te verhogen bij jongeren, binnen de familieomgeving, bij werkzoekenden en werkenden, bij mensen in armoede en om de digitale geletterdheid te verhogen. Over de voortgang van dit plan wisselen de leden van de commissie van gedachten met Inge Van Acker en met Sara Jaminé van het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs planleider Strategisch Plan Geletterdheid (Vocvo).

– 14u: De Koepelzaal Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Onderwijs in het Vlaams Parlement met een hoorzitting over de visie en de noden van de onderwijsverstrekkers inzake digitale platformen voor het ontwikkelen en delen van lesmateriaal en -inspiratie

Via KlasCement, het digitale platform van het departement Onderwijs en Vorming, inspireren en ondersteunen onderwijsprofessionals en organisaties elkaar door hun lesmateriaal, praktijkervaring en vragen met elkaar te delen. Zo ontstaat een actief professioneel netwerk. Om zicht te krijgen op de visie en noden van de onderwijsverstrekkers op het vlak van digitale uitwisselingsplatformen, organiseren de leden van de commissie een hoorzitting met Simon Dedoncker en Hans De Four van KlasCement, met Patriek Delbaere van de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten, met Griet Mathieu van het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, met Saskia Lieveyns en Andries Valcke van de Pedagogische Begeleidingsdienst GO!, met Machteld Verhelst en Luc Beelprez van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Onderwijs van het Vlaams Parlement met een gedachtewisseling over het Strategisch Plan Geletterdheid 2017-2024

Vrijdag 25/09

– 10u: De Koepelzaal Live – Live-uitzending van de commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid

Het Vlaams Parlement richtte naar aanleiding van de coronacrisis een tijdelijke commissie op. Die moet een evaluatie maken van de voorbije crisisperiode, er de nodige lessen uit te trekken voor de toekomst, en de eerste aanzetten geven voor een postcoronatraject. De leden van de commissie houden een tweede hoorzitting over wat het coronabeleid inhoudt voor de sectoren jeugdhulp en kinderopvang. Ze horen in dit verband Lies Versavel, coördinator onderzoek en ontwikkeling bij vzw De Bakermat, Geert Bots, algemeen directeur van gemeenschapsinstelling De Kempen, Peter Casteur, projectleider Jeugddelinquentiedecreet en Yvan Lemenu, algemeen directeur bij De Korf vzw.

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de coronacommissie met een hoorzitting over de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: jeugdhulp en kinderopvang.

Zaterdag 26/09

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de coronacommissie met een hoorzitting over de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: jeugdhulp en kinderopvang

Het Vlaams Parlement richtte naar aanleiding van de coronacrisis een tijdelijke commissie op. Die moet een evaluatie maken van de voorbije crisisperiode, er de nodige lessen uit te trekken voor de toekomst, en de eerste aanzetten geven voor een postcoronatraject. De leden van de commissie houden een eerste hoorzitting over wat het coronabeleid inhoudt voor de sectoren jeugdhulp en kinderopvang. Ze horen in dit verband Hendrik Delaruelle, algemeen directeur van het Vlaams Welzijnsverbond, kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens en Tim Stroobants, directeur van het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling.

Zondag 27/09

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Onderwijs van het Vlaams Parlement met een hoorzitting over de visie en de noden van de onderwijsverstrekkers inzake digitale platformen voor het ontwikkelen en delen van lesmateriaal en -inspiratie

Via KlasCement, het digitale platform van het departement Onderwijs en Vorming, inspireren en ondersteunen onderwijsprofessionals en organisaties elkaar door hun lesmateriaal, praktijkervaring en vragen met elkaar te delen. Zo ontstaat een actief professioneel netwerk. Om zicht te krijgen op de visie en noden van de onderwijsverstrekkers op het vlak van digitale uitwisselingsplatformen, organiseren de leden van de commissie een hoorzitting met Simon Dedoncker en Hans De Four van KlasCement, met Patriek Delbaere van de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten, met Griet Mathieu van het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, met Saskia Lieveyns en Andries Valcke van de Pedagogische Begeleidingsdienst GO!, met Machteld Verhelst en Luc Beelprez van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Maandag 28/09

– 14u: De Koepelzaal Live – Live-uitzending van de Septemberverklaring vanuit het Vlaams Parlement

Op de vierde maandag van september legt de regering de Septemberverklaring af in het Vlaams Parlement. Daarin belicht de minister-president de algemeen maatschappelijke situatie en de krachtlijnen van de begroting voor het volgende jaar.

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren.