Jeroen Meus

Bekijk in een oogopslag de weekprogrammatie van vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 – Proximus, kanaal 175 – Orange, kanaal 80).

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle plenaire vergaderingen en de meeste fysieke commissievergaderingen zijn door iedereen rechtstreeks te volgen via vlaamsparlement.tv.

Maandag 22/03

– 14u30: Werkgroep Institutionele Zaken – Live-uitzending vanuit de werkgroep Institutionele Zaken met een hoorzitting over homogene bevoegdheidspakketten met betrekking tot het arbeidsmarktbeleid

Het Vlaams Parlement richtte in december 2020 een Werkgroep Institutionele Zaken op om concrete voorstellen uit te werken voor een nieuwe staatshervorming. Vandaag houden de leden van de werkgroep een hoorzitting over homogene bevoegdheidspakketten met betrekking tot het arbeidsmarktbeleid met Dirk Vanderpoorten van het Departement Werk en Sociale Economie, met Wim Adriaens van VDAB, met Geert De Poorter van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en met Georges Carlens van de RVA.

– 18u: Werkgroep Institutionele Zaken – Samenvatting van de Werkgroep Institutionele Zaken met een hoorzitting over homogene bevoegdheidspakketten met betrekking tot het arbeidsmarktbeleid

Dinsdag 23/03

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement met vragen over de merchandising bij de VRT (maaltijdboxen Dagelijkse Kost) en de vriendenerfenis

Woensdag 24/03

– 14u: De Koepelzaal Live – Tijdens het wekelijkse vragenuur in de plenaire vergadering kunnen de volksvertegenwoordigers een minister een beknopte vraag stellen over een actueel onderwerp.

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren (deel 1)

Donderdag 25/03

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren (deel 2)

Vrijdag 26/03

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering het Vlaams Parlement over het mediadecreet en de antidiscriminatiewetgeving

Wijziging antidiscriminatieregelgeving

In het arrest-Hakelbracht besliste het Hof van Justitie van de Europese Unie dat werknemers die een gediscrimineerde persoon verdedigen of bijstaan, ook beschermd moeten worden tegen represaillemaatregelen van de werkgever. Om de Vlaamse regelgeving aan dit arrest en de Europese richtlijnen aan te passen, diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in tot wijziging van het Gelijkekansendecreet en het decreet evenredige participatie op de arbeidsmarkt. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp en houdt de eindstemming.

Wijziging Mediadecreet – omzetting nieuwe Europese richtlijn Audiovisuele Mediadiensten (AVMD)

De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet dat de Vlaamse Regering indiende om de Vlaamse mediaregelgeving aan te passen aan de gewijzigde Europese AVMD-richtlijn. De AVMD-richtlijn uit 2010 werd in 2018 aangepast aan de wijzigingen inzake technologie en medialandschap. Door deze nieuwe richtlijn zullen lineaire en niet-lineaire televisie meer op gelijke voet concurreren met elkaar. Hij voert ook nieuwe regels in voor videoplatformdiensten die kijkers (in het bijzonder minderjarigen) beter moeten beschermen tegen gewelddadige, schadelijke en haatzaaiende inhoud. Minister Dalle noemt het ontwerp van decreet dat de nieuwe AVMD-richtlijn omzet “de meest ingrijpende decretale wijziging op mediagebied van de legislatuur, en van de meest ingrijpende aanpassing van het Mediadecreet sinds 2009”. De plenaire vergadering beraadslaagt over het ontwerp en houdt de eindstemming.

Zaterdag 27/03

– 18u: Het Gesprek – Tijdens Het Gesprek overlopen we met een goed geplaatst figuur de politieke en economische actualiteit van de voorbije week

– 18u30: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement (deel 1)

Zondag 28/03

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement (deel 2)