Dienstenchequeondernemingen

Een beknopt overzicht van de weekprogrammatie van vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 – Proximus, kanaal 175 – Orange, kanaal 80).

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle plenaire vergaderingen en de meeste fysieke commissievergaderingen zijn door iedereen rechtstreeks te volgen via vlaamsparlement.tv.

Maandag 23/11

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Werk en Economie van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de mogelijke prijsverhoging van de dienstencheques en over het activeren van langdurig zieken

Recent bleek uit een analyse door bedrijfsrevisoren dat de dienstenchequebedrijven in financiële problemen dreigen te komen. In juli heeft het Vlaams Parlement een resolutie goedgekeurd waarin het vroeg om de volledige indexering van de inruilwaarde van de dienstencheques te onderzoeken. Pleegt minister Hilde Crevits overleg met de sector? Heeft ze oor naar de verzuchtingen? Hoe wil ze de solvabiliteit van de dienstenchequebedrijven verhogen?

Dinsdag 24/11

– 14u: De Koepelzaal Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Begroting in het Vlaams Parlement over de Begrotingsaanpassing 2020 en Begrotingsopmaak 2021

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen samen met minister Matthias Diependaele voort. Het Rekenhof licht eerst zijn verslag toe van het onderzoek van de Vlaamse begroting 2020, waarna de minister hierop zijn repliek geeft. Daarna debatteren de commissieleden over het verslag van het Rekenhof, over de begrotingsaanpassing 2020, over de begrotingsontwerpen 2021 en over de meerjarenraming 2020-2025.

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Werk Economie met een gedachtewisseling over de onafhankelijke analyse van het verloop van het investerings- en beslissingsproces van het TINA-fonds

Woensdag 25/11

– 14u: De Koepelzaal Live – Tijdens het wekelijkse vragenuur in de plenaire vergadering kunnen de volksvertegenwoordigers een minister een beknopte vraag stellen over een actueel onderwerp.

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Donderdag 26/11

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de actuele vragen en antwoorden van het Vlaams Parlement (deel 2)

Vrijdag 27/11

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Sport en Media van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: grensoverschrijdend gedrag binnen de gymnastiek, het tekort aan zwembaden en over de mediarichtlijnen rond zelfdoding

Vorige zomer getuigden enkele turners en turnsters over grensoverschrijdend gedrag in de gymnastiek. De Gymfederatie reageerde hierop met de oprichting van een onafhankelijke onderzoekscommissie waar de betrokkenen naartoe kunnen om hun verhaal te doen. Minister Ben Weyts zou voor de financiering zorgen en de onafhankelijkheid van de commissie waarborgen. Zal de onderzoekscommissie ook zelf initiatief ondernemen? Wat is de impact van deze onderzoekscommissie op het integriteitsbeleid in de komende beleidsnota’s? Hoe ziet hij de rol van de vzw ‘Voices in Sport’ in dit verband?

Zaterdag 28/11

– 18u: Het Gesprek met Herman De Croo – Tijdens ‘Het Gesprek’ overlopen we met een goed geplaatst figuur de politieke en economische actualiteit van de voorbije week

– 18u30: De Koepelzaal – Samenvatting van de actuele vragen en antwoorden van het Vlaams Parlement (deel 3)

Zondag 29/11

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de commissie voor Onderwijs van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de evaluatie van het toelatingsexamen voor arts en tandarts en over onderzoeken met betrekking tot digitaal onderwijs in Vlaanderen

Maandag 30/11

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de commissie voor Begroting van het Vlaams Parlement over de Begrotingsaanpassing 2020 en Begrotingsopmaak 2021

De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen samen met minister Matthias Diependaele voort. Het Rekenhof licht eerst zijn verslag toe van het onderzoek van de Vlaamse begroting 2020, waarna de minister hierop zijn repliek geeft. Daarna debatteren de commissieleden over het verslag van het Rekenhof, over de begrotingsaanpassing 2020, over de begrotingsontwerpen 2021 en over de meerjarenraming 2020-2025.