Europese onderwijsdossiers

Een beknopt overzicht van de weekprogrammatie van vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 – Proximus, kanaal 175 – Orange, kanaal 80).

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle plenaire vergaderingen en de meeste fysieke commissievergaderingen zijn door iedereen rechtstreeks te volgen via vlaamsparlement.tv.

Maandag 26/10

– 14u30: De Koepelzaal Live – Het Vlaams Parlement richtte naar aanleiding van de coronacrisis een coronacommissie op. Die moet een evaluatie maken van de voorbije crisisperiode, er de nodige lessen uit trekken, en de eerste aanzetten geven voor een postcoronatraject.

De leden van de commissie houden een hoorzitting over wat het coronabeleid inhoudt voor het secundair onderwijs en buitengewoon onderwijs. Ze horen in dit verband vertegenwoordigers van Vlaams expertisecentrum Arktos en van de BO School Ter Leie uit Deinze.

– 18u: De Koepelzaal – Het Vlaams Parlement richtte naar aanleiding van de coronacrisis een coronacommissie op. Die moet een evaluatie maken van de voorbije crisisperiode, er de nodige lessen uit trekken, en de eerste aanzetten geven voor een postcoronatraject.

Dinsdag 27/10

– 18u: Studio Commissie – Commissie voor Onderwijs met een hoorzitting over kwaliteitsvol onderwijs met voldoende en sterke leerkrachten

In heel wat scholen is er een tekort aan leerkrachten en de volgende jaren zal de nood aan nieuwe leerkrachten enkel toenemen. De commissie startte een hoorzittingenreeks met deskundigen en betrokken actoren over de klemtonen en acties die nodig zijn om een kwaliteitsvol onderwijs met voldoende en sterke leerkrachten te garanderen. In deze vijfde hoorzitting kwamen vertegenwoordigers van de Arteveldehogeschool en de Universiteit Gent aan het woord.

Woensdag 28/10

– 14u: De Koepelzaal Live – Tijdens het wekelijkse vragenuur in de plenaire vergadering kunnen de volksvertegenwoordigers een minister een beknopte vraag stellen over een actueel onderwerp.

De plenaire vergadering stemt over het ontwerp van decreet tot instemming met de wijziging van het samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de gemeenschappen over adoptie.

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om het Energiedecreet uit 2009 op een aantal punten te wijzigen. Het ontwerp bevat onder andere wijzigingen inzake de energieprestatieregelgeving, inzake de handhavingsprocedures bij EPB en EPC, inzake de renovatie-eis binnen een gestelde termijn bij aankoop van een tertiair gebouw, en inzake netbeheer. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Donderdag 29/10

– 14u: De Koepelzaal Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Onderwijs in het Vlaams Parlement met een hoorzitting over het voorontwerp van decreet betreffende de eindtermen voor de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs

De eindtermen omschrijven wat een leerling of student op het einde van een opleiding of cursus minimaal moet kennen en kunnen. De Vlaamse Regering keurde een voorontwerp van decreet goed betreffende de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. De leden van de commissie houden hierover een hoorzitting met vertegenwoordigers van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, van het Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (GO!), van het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, en van het Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers.

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de actuele vragen en antwoorden van het Vlaams Parlement (deel 2)

Vrijdag 30/10

– 10u: De Koepelzaal Live – Het Vlaams Parlement richtte naar aanleiding van de coronacrisis een coronacommissie op. Die moet een evaluatie maken van de voorbije crisisperiode, er de nodige lessen uit trekken, en de eerste aanzetten geven voor een postcoronatraject.

De leden van de commissie houden een hoorzitting over wat het coronabeleid inhoudt voor het volwassenenonderwijs. Ze horen in dit verband vertegenwoordigers van het CVO Crescendo Mechelen, van het Centrum Basiseducatie Kortrijk-Roeselare en van de Federatie van Centra voor Basiseducatie.

– 18u: De Koepelzaal – Het Vlaams Parlement richtte naar aanleiding van de coronacrisis een coronacommissie op. Die moet een evaluatie maken van de voorbije crisisperiode, er de nodige lessen uit trekken, en de eerste aanzetten geven voor een postcoronatraject.

Zaterdag 31/10

– 18u: Het Gesprek met Herman Matthijs – Tijdens ‘Het Gesprek’ overlopen we met een goed geplaatst figuur de politieke en economische actualiteit van de voorbije week

– 18u30: De Koepelzaal – Samenvatting van de actuele vragen en antwoorden van het Vlaams Parlement (deel 3)

Zondag 1/11

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de commissie voor Onderwijs met een hoorzitting over kwaliteitsvol onderwijs met voldoende en sterke leerkrachten (deel 2)

In heel wat scholen is er een tekort aan leerkrachten en de volgende jaren zal de nood aan nieuwe leerkrachten enkel toenemen. De commissie organiseert een hoorzittingenreeks met deskundigen en betrokken actoren over de klemtonen en acties die nodig zijn om een kwaliteitsvol onderwijs met voldoende en sterke leerkrachten te garanderen. In deze zesde hoorzitting komen vertegenwoordigers van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, van het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (GO!), van het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, van het Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers en van de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) aan bod.