De onderzoekscommissie PFOS in de Koepelzaal van het Vlaams Parlement

Bekijk in een oogopslag de weekprogrammatie van vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 – Proximus, kanaal 175 – Orange, kanaal 80).

De commissiewerkzaamheden verlopen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle plenaire vergaderingen en de meeste fysieke commissievergaderingen zijn door iedereen rechtstreeks te volgen via vlaamsparlement.tv.

Maandag 28 juni 2021

– 14u30: De Koepelzaal Live – Live-uitzending vanuit de Werkgroep voor Institutionele Zaken in het Vlaams Parlement met een hoorzitting over homogene bevoegdheidspakketten met betrekking tot economie, wetenschappelijk onderzoek en innovatie

Het Vlaams Parlement richtte in december 2020 een Werkgroep Institutionele Zaken op om concrete voorstellen uit te werken voor een nieuwe staatshervorming. De leden van de werkgroep houden een hoorzitting over homogene bevoegdheidspakketten voor het beleid inzake economie, wetenschappelijk onderzoek en innovatie met Johan Hanssens van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie, met Mark Andries van het Agentschap Innoveren en Ondernemen en met professor Geert Jennes van het Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving (Vives) van de KU Leuven.

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de Werkgroep voor Institutionele Zaken van het Vlaams Parlement met een hoorzitting over een hoorzitting over homogene bevoegdheidspakketten met betrekking tot economie, wetenschappelijk onderzoek en innovatie

Dinsdag 29 juni 2021

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de Werkgroep voor Institutionele Zaken van het Vlaams Parlement met een hoorzitting over een hoorzitting over homogene bevoegdheidspakketten met betrekking tot economie, wetenschappelijk onderzoek en innovatie (deel 2)

Woensdag 30 juni 2021

– 14u: De Koepelzaal Live – Tijdens het wekelijkse vragenuur in de plenaire vergadering kunnen de volksvertegenwoordigers een minister een beknopte vraag stellen over een actueel onderwerp.

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de actuele vragen en antwoorden van het Vlaams Parlement

Donderdag 1 juli 2021

– 9u30: De Koepelzaal Live – Live-uitzending van de commissie voor Media over een gecoördineerde en transversale aanpak van cyberpesten

Cyberpesten of pesten via elektronische communicatiemiddelen doet zich voor zowel bij jongeren als volwassenen, en is een zeer complexe problematiek. Hier ligt ook een belangrijke taak weggelegd voor Mediawijs, het Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid. Leden van de Vooruitfractie dienden een voorstel van resolutie in waarin ze de Vlaamse Regering onder andere vragen om een structurele aanpak van cyberpesten en de oprichting van een multidisciplinair kenniscentrum cyberpesten. Leden van de meerderheidspartijen dienden ook een voorstel van resolutie in waarbij ze de Vlaamse Regering onder andere vragen om bij het sluiten van de nieuwe beheersovereenkomst met Mediawijs in te zetten op een versterking van de mediawijze competenties van de Vlamingen, te blijven voorzien in een eigentijds aanbod van Nieuws in de Klas, en in te zetten op de opleidingen tot mediacoach. De leden van de commissie bespreken de voorstellen van resolutie en stemmen erover.

– 14u: De Koepelzaal Live – Live-uitzending van de commissie voor Media over het jaarverslag 2020 van de VRT en het VRM-toezichtsrapport 2020 op de naleving van de VRT-beheersovereenkomst

De VRT stelt elk jaar een verslag op over haar vorige werkingsjaar in al zijn facetten. Traditioneel maakt ze dat verslag publiek op de hoorzitting in de Mediacommissie van het Vlaams Parlement. De leden van de commissie houden in dit verband een hoorzitting met Carlo Adams en Koen Desmaretz van de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM), met Luc Van den Brande, voorzitter van de raad van bestuur van de VRT en met Frederik Delaplace, gedelegeerd bestuurder van de VRT.

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de actuele vragen en antwoorden van het Vlaams Parlement

Vrijdag 2 juli 2021

– 10u: Onderzoekscommissie PFOS – Live-uitzending van de parlementaire onderzoekscommissie PFAS-PFOS (hoorzitting nr. 1)

De voorbije weken bleek bij de werken voor de Oosterweelverbinding in Antwerpen dat de grond die daar wordt verzet vervuild is met de chemische stof PFOS, afkomstig van de industrie in de buurt. Het Vlaams Parlement richtte daarom op 16 juni een onderzoekscommissie op, die belast wordt met een reeks opgesomde onderzoeksvragen betreffende de aanpak van deze vervuiling in het verleden en naar de toekomst toe, de verantwoordelijkheden hierin en de gevolgen voor de volksgezondheid. Vandaag gaan de eerste hoorzitting van start.

– 14u: Onderzoekscommissie PFOS – Live-uitzending van de parlementaire onderzoekscommissie PFAS-PFOS (hoorzitting nr. 2)

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de onderzoekscommissie PFOS (deel 1)

Zaterdag 3 juli 2021

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement

Zondag 4 juli 2021

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de onderzoekscommissie PFOS (deel 1)