Septemberverklaring 2020 - Jan Jambon

Hieronder vindt u een beknopt overzicht terug van de weekprogrammatie van vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 – Proximus, kanaal 175 – Orange, kanaal 80).

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle plenaire vergaderingen en de meeste commissievergaderingen zijn door iedereen rechtstreeks te volgen via vlaamsparlement.tv.

Maandag 28/09

– 14u: De Koepelzaal Live – Op de vierde maandag van september legt de regering de Septemberverklaring af in het Vlaams Parlement. Daarin belicht de minister-president de algemeen maatschappelijke situatie en de krachtlijnen van de begroting voor het volgende jaar.

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Dinsdag 29/09

– 18u: Coronacommissie – De Koepelzaal: Het Vlaams Parlement richtte naar aanleiding van de coronacrisis een tijdelijke commissie op. Die moet een evaluatie maken van de voorbije crisisperiode, er de nodige lessen uit trekken, en de eerste aanzetten geven voor een postcoronatraject.

De leden van de commissie hielden een tweede hoorzitting over wat het coronabeleid inhoudt voor personen met een handicap. Ze horen in dit verband Bert Vanacker, algemeen directeur van het Multifunctioneel Centrum De Hagewinde.

Woensdag 30/09

– 14u: De Koepelzaal Live – In het Vlaams Parlement wordt gedebatteerd over de Septemberverklaring van minister-president Jan Jambon

De Vlaamse volksvertegenwoordigers debatteren in de plenaire vergadering over de Septemberverklaring van de Vlaamse Regering, waarin de algemeen maatschappelijke situatie en de krachtlijnen van de begroting voor 2021 worden geschetst. Na het debat stemt het parlement over de Septemberverklaring.

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Donderdag 1/10

– 14u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Onderwijs in het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: discriminatie bij inschrijvingen in het kleuteronderwijs en over de mondmaskerplicht in het secundair onderwijs

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Onderwijs van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: discriminatie bij inschrijvingen in het kleuteronderwijs en over het ‘Vlaams kader doop- en andere studentikoze activiteiten’

Uit onderzoek van de VUB en de UGent blijkt dat kleuterscholen potentiële nieuwe kleuters bij de inschrijving discrimineren op het vlak van etnische origine en sociale klasse. Ouders met een Sub-Saharaanse en Maghrebijnse afkomst hebben minder kans om hun kind in te schrijven in de kleuterschool van hun keuze. Ze worden ook minder uitgenodigd voor een rondleiding in de school. Een en ander verhoogt de kans op schoolachterstand voor de kinderen in kwestie. Hoe kijkt minister Ben Weyts naar deze resultaten? Hoe wil hij deze discriminatie aanpakken? Welke rol ziet hij hier weggelegd voor de lokale besturen? Welke maatregelen wil hij nemen?

Vrijdag 2/10

– 10u: Coronacommissie – De Koepelzaal Live: Het Vlaams Parlement richtte naar aanleiding van de coronacrisis een tijdelijke commissie op. Die moet een evaluatie maken van de voorbije crisisperiode, er de nodige lessen uit trekken, en de eerste aanzetten geven voor een postcoronatraject.

Het Vlaams Parlement richtte naar aanleiding van de coronacrisis een tijdelijke commissie op. Die moet een evaluatie maken van de voorbije crisisperiode, er de nodige lessen uit te trekken voor de toekomst, en de eerste aanzetten geven voor een postcoronatraject. De leden van de commissie houden een derde hoorzitting over wat het coronabeleid inhoudt voor de sectoren jeugdhulp en kinderopvang. Ze horen in dit verband vertegenwoordigers van UnieKO, Familia vzw en het Agentschap Opgroeien.

– 18u: Coronacommissie – De Koepelzaal: Het Vlaams Parlement richtte naar aanleiding van de coronacrisis een tijdelijke commissie op. Die moet een evaluatie maken van de voorbije crisisperiode, er de nodige lessen uit trekken, en de eerste aanzetten geven voor een postcoronatraject.

Zaterdag 3/10

– 18u: Het Gesprek – (Studiogast nog te bepalen)

– 18u30: Tot Slot met Paul Cordy – Een jaar na hun afscheid van de Koepelzaal nodigt Vlaamsparlement.tv ze opnieuw uit voor een allerlaatste gesprek. Samen blikken we terug op mooie momenten, slechte herinneringen en hun verwezenlijkingen.

– 18u52: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Onderwijs van het Vlaams Parlement met vragen over lerarenuitval door de coronacrisis

Zondag 4/10

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Werk en Economie van het Vlaams Parlement met een gedachtewisseling over de aanpak van de coronacrisis en het relancebeleid

Maandag 5/10

– 14u30: Coronacommissie – De Koepelzaal Live: Het Vlaams Parlement richtte naar aanleiding van de coronacrisis een tijdelijke commissie op. Die moet een evaluatie maken van de voorbije crisisperiode, er de nodige lessen uit trekken, en de eerste aanzetten geven voor een postcoronatraject.

– 18u: Coronacommissie – De Koepelzaal: Het Vlaams Parlement richtte naar aanleiding van de coronacrisis een tijdelijke commissie op. Die moet een evaluatie maken van de voorbije crisisperiode, er de nodige lessen uit trekken, en de eerste aanzetten geven voor een postcoronatraject.