Filip Dewinter

Bekijk in een oogopslag de weekprogrammatie van vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 – Proximus, kanaal 175 – Orange, kanaal 80).

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle plenaire vergaderingen en de meeste fysieke commissievergaderingen zijn door iedereen rechtstreeks te volgen via vlaamsparlement.tv.

Maandag 3 mei 2021

– 14u30: De Koepelzaal Live – Live-uitzending vanuit de werkgroep Institutionele Zaken met een hoorzitting over homogene bevoegdheidspakketten met betrekking tot het cultuurbeleid

Externe sprekers:

– Luc Delrue (secretaris-generaal van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media)
– Caroline Uyttendaele (directeur afdeling Kunsten van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media)
– Bruno Verbergt (directeur Museum Kunst en Geschiedenis)
– Maarten Quaghebeur (directeur Cultuurloket)
– Stijn Michielsen (juridisch consulent Cultuurloket)
– Jan Hautekiet (voorzitter Sabam)
– Dirk Broekaert (directeur Cultuur, Jeugd en Sport bij Vlaamse Gemeenschapscommissie)

Het Vlaams Parlement richtte in december 2020 een Werkgroep Institutionele Zaken op om concrete voorstellen uit te werken voor een nieuwe staatshervorming. De leden van de werkgroep houden een hoorzitting over homogene bevoegdheidspakketten met betrekking tot het cultuurbeleid met experts uit de kunst- en cultuursector.

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de werkgroep Institutionele Zaken van het Vlaams Parlement met een hoorzitting over homogene bevoegdheidspakketten met betrekking tot het cultuurbeleid

Dinsdag 4 mei 2021

– 15u30: De Koepelzaal Live – Live-uitzending vanuit de commissie Buitenlands Beleid met gedachtewisseling over de EU-aanpak digitalisering en over het grote aandeel digitalisering in de Vlaamse bijdrage aan het Belgische herstelplan

Externe sprekers:
– Geert Bourgeois (Vlaams Europarlementslid)
– Axel Buyse (diplomatiek vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering bij de EU)

De leden van de commissie bespraken twee weken geleden met minister-president Jan Jambon hoe de Vlaamse Regering in haar Europabeleid de topic digitalisering aanpakt. Verleden week wisselden ze met Jan Buysse van het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap van gedachten over het Europese digitaliseringsproject van de Europese instanties zelf. Vandaag sluiten ze de bespreking van dit thema vanuit het Vlaams Parlement af met een gedachtewisseling hierover met Europarlementslid Geert Bourgeois en met Axel Buyse, diplomatiek vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering bij de EU, die het grote aandeel digitalisering in de Vlaamse bijdrage aan het Belgische herstelplan toelicht.

– 18u: 25 jaar Vlaams Parlement met Filip Dewinter – De Vlaamse volksvertegenwoordigers vergaderden 25 jaar geleden voor de eerste keer in een eigen halfrond. Vier Vlaamse Parlementsleden, die nu nog zetelen, woonden deze zitting bij. Een van die vier is Filip Dewinter. We praten met hem over het belang van dit instituut en over zijn favoriete plek in het Vlaams Parlement, de Schelp.

– 18u05: De Koepelzaal – Samenvatting van de gedachtewisseling over de EU-aanpak digitalisering en over het grote aandeel digitalisering in de Vlaamse bijdrage aan het Belgische herstelplan

Woensdag 5 mei 2021

– 14u: De Koepelzaal Live – Tijdens het wekelijkse vragenuur in de plenaire vergadering kunnen de volksvertegenwoordigers een minister een beknopte vraag stellen over een actueel onderwerp.

– Nieuw parlementslid: Na de goedkeuring van zijn geloofsbrieven legt Staf Aerts de eed af als Vlaams volksvertegenwoordiger. Hij volgt Gustaaf Pelckmans op die ontslag nam met ingang van 1 mei.

Toespraak EU-commissaris Dubravka Šuica: De plenaire vergadering ontvangt Dubravka Šuica, vicevoorzitter van de Europese Commissie en Europees commissaris voor Democratie en Demografie, die een toespraak houdt over de Conferentie over de toekomst van Europa.

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Donderdag 6 mei 2021

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Vrijdag 7 mei 2021

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement

Zaterdag 8 mei 2021

– 18u: Het Gesprek – Tijdens Het Gesprek overlopen we met een goed geplaatst figuur de politieke en economische actualiteit van de voorbije week

– 18u30: De Koepelzaal – Samenvatting van de actuele vragen en antwoorden van het Vlaams Parlement

Zondag 9 mei 2021

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement