FNG Group

Een beknopt overzicht van de weekprogrammatie van vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 – Proximus, kanaal 175 – Orange, kanaal 80).

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle plenaire vergaderingen en de meeste fysieke commissievergaderingen zijn door iedereen rechtstreeks te volgen via vlaamsparlement.tv.

Maandag 4/01

– 18u: De Koepelzaal – Tijdens de laatste plenaire vergadering van 2020 heeft het Vlaams Parlement de begroting voor het jaar 2021 besproken. Elke bevoegdheid van de Vlaamse regering kwam daarbij afzonderlijk aan bod. Vandaag kan u kijken naar de tussenkomsten over het begrotingsthema Mobiliteit.

Dinsdag 5/01

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de commissie voor Onderwijs met een hoorzitting over nieuwe eindtermen in het secundair onderwijs

De eindtermen omschrijven wat een leerling of student op het einde van een opleiding of cursus minimaal moet kennen en kunnen. De Vlaamse Regering keurde een voorontwerp van decreet goed betreffende de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. De leden van de commissie hielden hierover een hoorzitting met vertegenwoordigers van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, van het Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (GO!), van het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, van het Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers en van de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG).

Woensdag 6/01

– 14u: De Koepelzaal Live – Tijdens het wekelijkse vragenuur in de plenaire vergadering kunnen de volksvertegenwoordigers een minister een beknopte vraag stellen over een actueel onderwerp.

Tijdens het plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de ministers van de Vlaamse Regering ondervragen over onderwerpen uit de actualiteit. Ze kunnen hun actuele vragen indienen tot kort voor de plenaire vergadering en zo snel inspelen op wat gebeurt in de samenleving.

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Donderdag 7/01

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement (deel 2)

Vrijdag 8/01

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Wonen met een gedachtewisseling over het traject naar de integratie van sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren tot eengemaakte woonmaatschappijen

De Vlaamse Regering nam in haar regeerakkoord de doelstelling op om tegen 1 januari 2023 sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren samen te voegen in één woonactor met maar één speler per gemeente. Over dit traject van samenvoeging tot eengemaakte woonmaatschappijen wisselden de leden van de commissie van gedachten met vertegenwoordigers van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen, van HUURpunt, van het Vlaams Huurdersplatform en van het Vlaams netwerk van sociale huurders (VIVAS).

Zaterdag 9/01

– 18u: Het Gesprek – Tijdens ‘Het Gesprek’ overlopen we met een goed geplaatst figuur de politieke en economische actualiteit van de voorbije week

– 18u30: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement (deel 3)

Zondag 10/01

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Economie met een gedachtewisseling over de onafhankelijke analyse van het verloop van het investerings- en beslissingsproces van het TINA-fonds over Vlaamse steun aan FNG (Brantano).

Hoe kwam het dat de Vlaamse overheid meer dan 30 miljoen euro pompte en verloor in FNG, de failliete en van fraude betichte holding boven winkelketen Brantano? Uit een audit van de revisor PwC blijkt dat Vlaanderen een beperkt onderzoek voerde voor ze in de retailgroep stapte. Michel Casselman, de CEO van PMV, verdedigt de instap in de commissie Economie van het Vlaams Parlement.