Liesbeth Homans

Bekijk in een oogopslag de weekprogrammatie van vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 – Proximus, kanaal 175 – Orange, kanaal 80).

De commissiewerkzaamheden verlopen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle plenaire vergaderingen en de meeste fysieke commissievergaderingen zijn door iedereen rechtstreeks te volgen via vlaamsparlement.tv.

Maandag 5 juli 2021

– 14u30: De Koepelzaal Live – Live-uitzending vanuit de Werkgroep Institutionele Zaken in het Vlaams Parlement met hoorzitting over homogene bevoegdheidspakketten met betrekking tot het woonbeleid en een hoorzitting over homogene bevoegdheidspakketten met betrekking tot het beleid inzake Buitenlandse Handel, Internationale Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking

Het Vlaams Parlement richtte in december 2020 een Werkgroep Institutionele Zaken op om concrete voorstellen uit te werken voor een nieuwe staatshervorming. De leden van de werkgroep houden een hoorzitting over homogene bevoegdheidspakketten voor het woonbeleid met professor Nicole Plets van de UAntwerpen en met professor Maarten Dambre van de UGent. Daarna volgt een tweede hoorzitting, ditmaal over het beleid inzake buitenlandse handel, internationale betrekkingen en ontwikkelingssamenwerking met Julie Bynens van het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, met Axel Buyse, diplomatiek vertegenwoordiger van Vlaanderen bij de Europese Unie, en met Claire Tillekaerts van Flanders Investment & Trade.

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de Werkgroep Institutionele Zaken van het Vlaams Parlement met hoorzitting over homogene bevoegdheidspakketten met betrekking tot het woonbeleid

Dinsdag 6 juli 2021

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de commissie voor Media over hoorzitting over het Jaarverslag 2020 van de VRT en het VRM-toezichtsrapport 2020 op de naleving van de VRT-beheersovereenkomst

De VRT stelt elk jaar een verslag op over haar vorige werkingsjaar in al zijn facetten. Traditioneel maakt ze dat verslag publiek op de hoorzitting in de Mediacommissie van het Vlaams Parlement. De leden van de commissie hielden in dit verband een hoorzitting met Carlo Adams en Koen Desmaretz van de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM), met Luc Van den Brande, voorzitter van de raad van bestuur van de VRT en met Frederik Delaplace, gedelegeerd bestuurder van de VRT.

Woensdag 7 juli 2021

– 10u: De Koepelzaal Live – De plenaire vergadering bespreekt de ontwerpen van decreet tot aanpassing van de begroting 2021

– 14u: De Koepelzaal Live – Tijdens het wekelijkse vragenuur in de plenaire vergadering kunnen de volksvertegenwoordigers een minister een beknopte vraag stellen over een actueel onderwerp.

– 18u: De Koepelzaal Live – De plenaire vergadering bespreekt de ontwerpen van decreet tot aanpassing van de begroting 2021

– 00u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Donderdag 8 juli 2021

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren (deel 2)

Vrijdag 9 juli 2021

– 9u: De Koepelzaal Live – Live-uitzending vanuit de Onderzoekscommissie PFOS in het Vlaams Parlement (hoorzitting 3)

– 14u: De Koepelzaal Live – Live-uitzending vanuit de Onderzoekscommissie PFOS in het Vlaams Parlement (hoorzitting 4)

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de Onderzoekscommissie PFOS van het Vlaams Parlement

Zaterdag 10 juli 2021

– 18u: Het Gesprek met Rik Van Cauwelaert – Tijdens Het Gesprek overlopen we met een goed geplaatst figuur de politieke en economische actualiteit van de voorbije week

– 18u30: De Koepelzaal – Samenvatting van de actuele vragen en antwoorden van het Vlaams Parlement

Zondag 11 juli 2021

– 11u11: 11 juliviering – Volg live de toespraak van Liesbeth Homans, voorzitter van het Vlaams Parlement, vanuit de plantentuin van Meise om 11u11.

Op 11 juli viert het Vlaams Parlement de Vlaamse feestdag, dit jaar uitzonderlijk niet in het stadhuis van Brussel maar wel in de plantentuin van Meise. De Vlaamse feestdag gaat terug op de historische ‘Guldensporenslag’ die plaatsvond 11 juli 1302. Liesbeth Homans, voorzitter van het Vlaams Parlement, houdt er de traditionele 11 julitoespraak.

– 18u: 11 juliviering – Op 11 juli viert Vlaanderen de Vlaamse feestdag in de plantentuin van Meise. Liesbeth Homans, voorzitter van het Vlaams Parlement houdt er de traditionele 11 julitoespraak.