Federaal minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) overweegt een koolstoftarifering. Om de engagementen van de Klimaattop in Parijs te realiseren moet er een prijs geplakt worden op de CO2-uitstoot. Op dit moment betaalt enkel de industrie via het systeem van emissiehandel. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) is alvast voorstander van het principe ‘de vervuiler betaalt’. Maar verschillende Vlaams Parlementsleden hebben hun bedenkingen bij het voorstel.