De klimaat- en energieplannen voor 2030 van de Vlaamse regering hebben extra acties, centen, cijfers en draagvlak nodig. Om zo de energie- en klimaattransitie naar een koolstofarme maatschappij op het juiste spoor te kunnen zetten. Dat staat te lezen in het advies van De SERV, de Minaraad en de SALV. “Ikzelf en iedere expert en ondertussen alle adviesraden in Vlaanderen zeggen dat wat we nu doen, niet genoeg is en dat wat minister Schauvliege voorstelt, ook niet genoeg is”, zegt Bruno Tobback (sp.a).