Voor het eerst werkte de stad Antwerpen met een een elektronisch aanmeldingssysteem: Meld je Aan-secundair. Na een eerste aanmeldingsperiode hadden 618 leerlingen geen school. Dat kwam omdat niet alle scholen hieraan deelnamen. Wouter Vanbesien (Groen) is een pleitbezorger voor de deelname van alle scholen aan zo’n systeem en wil dat het decretaal vastgelegd wordt.