GAS-boetes snelheidsovertredingen

Geachte kijker,
Hierbij vindt u een beknopt zendschema van week 10 van vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 – Proximus, kanaal 175 – Orange, kanaal 80)

Maandag 2/03

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Mobiliteit van het Vlaams Parlement over de huidige werking en de toekomst van De Lijn (deel 2)

Dinsdag 3/03

– 13u30: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering in het Vlaams Parlement over counter narratives met het oog op de bestrijding van radicalisering

– 14u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Binnenlands Bestuur in het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de Interministeriële Conferentie Racismebestrijding en over stemmen via internet

Stemmen via internet in Vlaanderen?

De Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken laat een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar online stemmen bij verkiezingen op alle niveaus. Is minister Bart Somers hiervan op de hoogte? Hoe staat hij tegenover dit idee? Pleegt hij hierover overleg met de federale overheid? Wat met de veiligheid van het stemmen?

– 18u: Studio Commissie – Barbara Sauer kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Woensdag 4/03

– 10u: Commissie Live: Live-uitzending vanuit de commissie voor Leefmilieu en Energie in het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: het illegaal dumpen van Vlaams afval in Frankrijk en over het onderzoek van de VAB naar de criteria voor de toegang tot de LEZ

Illegaal dumpen van Vlaams afval in Frankrijk

In verschillende Noord-Franse gemeenten, niet ver van de Belgische grens, dumpen Vlaamse firma’s geregeld afval. Hoe reageert minister Zuhal Demir hierop? Heeft OVAM zicht op deze afvalstromen? Hoe zal OVAM optreden tegen de bedrijven in kwestie? Hoe wil de minister deze illegale dumping stoppen?

– 14u: De Koepelzaal Live – Live-uitzending Vlaams Parlement: Actuele vragen en antwoorden

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Donderdag 5/03

– 10u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Cultuur in het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de uitreiking van de Vlaamse cultuurprijzen en over de ondersteuning van een museum voor werken van Panamarenko

Uitreiking Vlaamse cultuurprijzen

Op 18 februari waren er bij de uitreiking van de Vlaamse cultuurprijzen protestacties en vielen er politiek getinte uitspraken te noteren. Hoe reageert minister-president Jan Jambon op de heisa? Hoe is de jury van de cultuurprijzen samengesteld? Plant hij wijzigingen voor de volgende editie?

– 14u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissies voor Mobiliteit in het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de uitbreiding van GAS-boetes voor snelheidsovertredingen en over de (on)veiligheid van tweerichtingsfietspaden

Vrijdag 6/03

– 18u: Het Debat – Deradicalisering

– 18u30: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Cultuur van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de uitreiking van de Vlaamse cultuurprijzen en over de ondersteuning van een museum voor werken van Panamarenko

Zaterdag 7/03

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement (deel 2)

Zondag 8/03

– 18u: Het jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst

Maandag 9/03

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Mobiliteit van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de uitbreiding van GAS-boetes voor snelheidsovertredingen en over de (on)veiligheid van tweerichtingsfietspaden


Dit zendschema werd opgesteld op basis van alle momenteel beschikbare informatie. Niets sluit uit dat op er op basis van bijkomende informatie nog wijzigingen in het uitzendschema worden doorgevoerd. Die bijkomende informatie kan het gevolg zijn van beslissingen van de diensten van het Vlaams Parlement, van de actualiteit die een aantal nieuwe keuzes opdringt of van andere overmacht.