Coronavirus - Verplegend personeel

Een beperkt aantal volksvertegenwoordigers zal aanwezig zijn tijdens de plenaire vergadering van woensdag 14u. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. Alle plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via vlaamsparlement.tv, de televisiezender van het Vlaams Parlement.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. De meeste commissievergaderingen zijn door iedereen rechtstreeks te volgen via vlaamsparlement.tv.

Hieronder vindt u een beknopt overzicht terug van de weekprogrammatie van vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 – Proximus, kanaal 175 – Orange, kanaal 80).

Dinsdag 2/06

– 14u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Welzijn in het Vlaams Parlement: Voortgangsrapportage over de aanpak van de coronacrisis in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, in het bijzonder over de Taskforce COVID-19 Zorg, de Taskforce Kwetsbare Gezinnen en het actieplan mentaal welzijn, met Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft gevolgen voor Vlaanderen, ook gezien de inwerkingtreding van het nationaal rampenplan met bijbehorende strenge maatregelen. De leden van de commissie houden daarom met minister Wouter Beke een voortgangsrapportage over de aanpak van de coronacrisis in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, in het bijzonder over de Taskforce Covid-19 Zorg, de Taskforce Kwetsbare Gezinnen en het actieplan mentaal welzijn

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Welzijn van het Vlaams Parlement: Voortgangsrapportage over de aanpak van de coronacrisis in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, in het bijzonder over de Taskforce COVID-19 Zorg, de Taskforce Kwetsbare Gezinnen en het actieplan mentaal welzijn, met Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Woensdag 3/06

– 10u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Landbouw van het Vlaams Parlement met een hoorzitting over de impact van de coronacrisis op landbouw, visserij en platteland, en ideeën voor een toekomstgericht beleid

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft, door het nationale rampenplan met bijbehorende strenge maatregelen, ingrijpende gevolgen op landbouw, visserij en platteland. De leden van de commissie houden een hoorzitting met Patricia De Clercq (secretaris-generaal Departement Landbouw en Visserij), Sonja De Becker (voorzitter Boerenbond Vlaanderen), Hendrik Vandamme (voorzitter Algemeen Boerensyndicaat), Alexander Claeys (voorzitter Bioforum) en Steven Van Passel (professor Universiteit Antwerpen) over deze impact en bespreken tevens ideeën voor een toekomstgericht beleid.

– 14u: Koepelzaal Live – Live-uitzending vanuit het Vlaams Parlement: Actuele vragen en antwoorden

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Donderdag 4/06

– 9u30: Commissie Live – Live-uitzending vanuit een de commissie voor Cultuur en Media van het Vlaams Parlement met een gedachtewisseling over het noodfonds van de Vlaamse Regering

De coronacrisis en de bijbehorende inperkende maatregelen hebben een grote impact op het Vlaamse culturele leven: theatertournees werden afgelast, optredens konden niet doorgaan, culturele centra moesten hun deuren sluiten, kunstenaars vielen zonder opdrachten,… Ook kinderen en jongeren ervoeren heel wat veranderingen: de scholen gingen dicht, sport- en jeugdverenigingen vielen stil, sociale contacten waren enkel digitaal mogelijk,… De Vlaamse Regering heeft een noodfonds in het leven geroepen om in tal van sectoren de ergste noden te kunnen ledigen. De leden van de commissie wisselen met respectievelijk minister-president Jan Jambon van gedachten over de besteding van de gelden uit dat noodfonds voor de cultuursector, en met minister Benjamin Dalle over de besteding van die gelden voor de jeugdsector.

– 14u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Mobiliteit van het Vlaams Parlement: hoorzitting over de studie ‘Uitrol van een systeem van wegenheffing’

Sinds april 2016 geldt op Vlaamse wegen een kilometerheffing voor vrachtwagens. De vorige Vlaamse Regering liet een onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden om ook een slimme kilometerheffing in te voeren voor personenwagens. Daarbij betalen chauffeurs verschillende bedragen afhankelijk van het tijdstip of het wegdeel. Over die studie wisselen de leden van de commissie van gedachten met Filip Boelaert, secretaris-generaal van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Mobiliteit van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: De Lijn in coronatijden en over de door telraam.net vastgestelde toename van fietsers ten gevolge van de coronacrisis

Vrijdag 5/06

– 18u: Het Gesprek – Om belangrijke politieke gebeurtenissen te analyseren, te verduidelijken of dieper uit te spitten, nodigt de redactie geregeld een toonaangevende stem uit in de studio. Deze studiogast beschikt over een grondige kennis van zijn of haar vakgebied.

– 18u40: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement

Zaterdag 6/06

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement (deel 2)

Zondag 7/06

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Landbouw van het Vlaams Parlement met een hoorzitting over de impact van de coronacrisis op landbouw, visserij en platteland, en ideeën voor een toekomstgericht beleid

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft, door het nationale rampenplan met bijbehorende strenge maatregelen, ingrijpende gevolgen op landbouw, visserij en platteland. De leden van de commissie houden een hoorzitting met Patricia De Clercq (secretaris-generaal Departement Landbouw en Visserij), Sonja De Becker (voorzitter Boerenbond Vlaanderen), Hendrik Vandamme (voorzitter Algemeen Boerensyndicaat), Alexander Claeys (voorzitter Bioforum) en Steven Van Passel (professor Universiteit Antwerpen) over deze impact en bespreken tevens ideeën voor een toekomstgericht beleid.

Maandag 8/06

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Mobiliteit van het Vlaams Parlement over het gebrek aan daadkracht bij het opsporen van defecte roetfilters en roetfilterfraude

Uit onderzoek van de VAB blijkt dat één op de acht roetfilters bij Euro 5-dieselwagens defect is. Soms worden de roetfilters ook moedwillig verwijderd om de prestaties van de wagen te verhogen. Hierdoor hebben deze wagens een veel hogere uitstoot dan wagens met een werkende filter. De autokeuringsstations wilden deze defecten en fraude via nieuwe testapparatuur opsporen. Minister Lydia Peeters wil wachten op nieuwe Europese regels. Er blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat er mogelijk een link is tussen fijnstof en de ernst van het doormaken van COVID-19. Wat is de reden voor de beslissing van de minister? Heeft ze overleg gepleegd met haar collega-minister bevoegd voor de luchtkwaliteit? Is er gevaar voor autokeuringstoerisme door andere keuringsnormen in Vlaanderen dan in Brussel en Wallonië?