Coronacrisis: Woonzorgcentra

Hieronder vindt u een beknopt overzicht terug van de weekprogrammatie van vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 – Proximus, kanaal 175 – Orange, kanaal 80).

Een beperkt aantal volksvertegenwoordigers zal aanwezig zijn tijdens de plenaire vergadering van woensdag 14u. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. Alle plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via vlaamsparlement.tv, de televisiezender van het Vlaams Parlement.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. De meeste commissievergaderingen zijn door iedereen rechtstreeks te volgen via vlaamsparlement.tv.

Maandag 22/06

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Nooddecreten COVID-19: jeugddelinquentierecht, noodfondsen en armoedebestrijding

Er werden twee voorstellen van decreet van de meerderheid aan de agenda toegevoegd in het kader van de coronacrisis. Het ene beoogt een aanpassing van het jeugddelinquentiedecreet, het andere bevat maatregelen inzake de noodfondsen cultuur, jeugd, sport, media en lokale besturen en betreffende de armoedebestrijding.

– 18u30: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Onroerend Erfgoed van het Vlaams Parlement met vragen over het beschermde Leopold II-beeld in Oostende en de huidige commotie daarover

Dinsdag 23/06

– 14u: De Koepelzaal Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Leefmilieu in het Vlaams Parlement met een hoorzitting over de droogteproblematiek.

Door het gebrek aan neerslag in de voorbije twee maanden staat het grondwater in Vlaanderen alarmerend laag: het is het droogste voorjaar sinds 1901. Ook de voorbije zomers waren zeer droog. Over deze aanhoudende droogteproblematiek houden de leden van de commissie een hoorzitting met professor Patrick Willems van de KU Leuven, met professor Marijke Huysmans van de VUB, met Dirk Halet van het Vlaams Kenniscentrum Water en met Bernard De Potter van de Vlaamse Milieumaatschappij.

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de commissie voor Leefmilieu van het Vlaams Parlement met een hoorzitting over de droogteproblematiek

Woensdag 24/06

– 10u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissies voor Ruimtelijke Ordening en Binnenlands Bestuur in het Vlaams Parlement met een hoorzitting over het evaluatieonderzoek van de Vlaamse Toegankelijkheidsverordening door het agentschap INTER

De Vlaamse verordening voor de toegankelijkheid van publieke gebouwen bestaat tien jaar. Inter, het expertisecentrum in toegankelijkheid en Universal Design, evalueerde de verordening. De resultaten tonen aan dat die wel sensibiliseert, maar nog niet de verwachte impact heeft op de daadwerkelijke toegankelijkheid van gebouwen. De leden van de verenigde commissies Ruimtelijke Ordening en Gelijke Kansen houden hierover een hoorzitting met Wendy Metten, algemeen directeur van Inter, en met Kathleen Polders, adviseur Toegankelijkheid en Universal Design.

– 14u: De Koepelzaal Live – Live-uitzending vanuit het Vlaams Parlement: Actuele vragen en antwoorden

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Donderdag 25/06

– 9u30: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Onderwijs in het Vlaams Parlement met een gedachtewisseling over het eindrapport ‘CLIL in Vlaanderen’ (Content and Language Integrated Learning)

Content and Language Integrated Learning (CLIL) is een vorm van meertalig onderwijs in het secundair onderwijs, waarbij een niet-taalvak in een andere taal dan het Nederlands wordt gegeven. Tussen september 2015 en september 2019 werd een onderzoek ‘CLIL in Vlaanderen’ gevoerd naar deze vorm van onderwijs. De leden van de commissie wisselen van gedachten over dit onderzoek met Liesbeth Martens, coördinator bachelor-na-bacheloropleiding Meertalig Onderwijs UCLL, met Jill Surmont, assistent-professor VUB en met Bram Bulté, gastprofessor Faculteit Letteren aan de KU Leuven.

– 14u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Mobiliteit in het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: fietsongevallen, de snelheidsverlaging op de ring rond Brussel en over een informatiecampagne rond de reddingsrijstrook voor hulpdiensten

Uit een onderzoek van een aantal universiteiten blijkt dat 80 procent van de fietsongevallen eenzijdig zijn: er is geen andere weggebruiker zoals een auto bij betrokken. De meeste fietsongevallen worden veroorzaakt door te hoge snelheid, onveilig rijgedrag, paaltjes op de weg, slecht wegdek, … Hoe staat minister Lydia Peeters tegenover de resultaten van de studie? Ziet ze heil in een verplichte opleiding voor gebruikers van elektrische fietsen en speed pedelecs? Komt er een informatiecampagne om fietsers op de gevaren te wijzen? Wat met de screening van de staat van de fietspaden?

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Binnenlands Bestuur met vragen over o.a.: het niet meer terugbetalen van de onkosten van de inburgeraar in het kader van het inburgeringstraject en over etnisch profileren in lokale politiezones

Begin juni waren er naar aanleiding van de dood van een zwarte man bij een arrestatie in de VS ook in Brussel straatprotesten tegen onder andere de etnische profilering door de politie. Pleegt minister Bart Somers overleg met de federale overheid in verband met maatregelen hiertegen? Voorziet de Vlaamse overheid richtlijnen ten aanzien van burgemeesters die hier werk van willen maken in hun politiezone? Is het een optie om een registratiesysteem op poten te zetten?

Vrijdag 26/06

– 10u: De Koepelzaal Live – Live-uitzending van de Commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid.

Hoorzitting over de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: (residentiële) ouderenzorg. Met als externe sprekers: Peter De Naeyer (coördinerend en raadgevend arts, Zorgbedrijf Sakura), Bart D’Hanis (algemeen directeur, Zorgbedrijf Sakura) en Stefan Walgraeve (voorzitter raad van bestuur, Zorgbedrijf Sakura).

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de Commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid.

Zaterdag 27/06

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement (deel 2)

Zondag 28/06

– 18u: Het Gesprek – Om belangrijke politieke gebeurtenissen te analyseren en te verduidelijken nodigt vlaamsparlement.tv geregeld een toonaangevende stem uit in de studio. Deze studiogast beschikt over een grondige kennis van zijn of haar vakgebied.

– 18u30: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement (deel 3)

Maandag 29/06

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissies voor Ruimtelijke Ordening en Binnenlands Bestuur van het Vlaams Parlement met een hoorzitting over het evaluatieonderzoek van de Vlaamse Toegankelijkheidsverordening door het agentschap INTER

De Vlaamse verordening voor de toegankelijkheid van publieke gebouwen bestaat tien jaar. Inter, het expertisecentrum in toegankelijkheid en Universal Design, evalueerde de verordening. De resultaten tonen aan dat die wel sensibiliseert, maar nog niet de verwachte impact heeft op de daadwerkelijke toegankelijkheid van gebouwen. De leden van de verenigde commissies Ruimtelijke Ordening en Gelijke Kansen houden hierover een hoorzitting met Wendy Metten, algemeen directeur van Inter, en met Kathleen Polders, adviseur Toegankelijkheid en Universal Design.