Coronacommissie - Ad Hoc

Hieronder vindt u een beknopt overzicht terug van de weekprogrammatie van vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 – Proximus, kanaal 175 – Orange, kanaal 80).

Een beperkt aantal volksvertegenwoordigers zal aanwezig zijn tijdens de plenaire vergadering van woensdag 14u. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. Alle plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via vlaamsparlement.tv, de televisiezender van het Vlaams Parlement.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. De meeste commissievergaderingen zijn door iedereen rechtstreeks te volgen via vlaamsparlement.tv.

Maandag 29/06

– 14u30: De Koepelzaal Live – Live-uitzending van de corona-commissie (nr. 2) met een hoorzitting over de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Welzijn: (residentiële) ouderenzorg

Het Vlaams Parlement richtte naar aanleiding van de coronacrisis een tijdelijke commissie op. Die moet een evaluatie maken van de voorbije crisisperiode, er de nodige lessen uit te trekken voor de toekomst, en de eerste aanzetten geven voor een postcoronatraject. De leden van de commissie houden een tweede hoorzitting over de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Inzake de maatregelen en de toestand in de (residentiële) ouderenzorg horen ze Guy Claeys (directeur, WZC Sint-Bernardus, Bassevelde), Annick Schepens (stafmedewerker directie, WZC Sint-Bernardus, Bassevelde), Stef Bossaerts (crisismanager), Sofie Spiers (dokter, medisch coördinator van de activiteiten in woonzorgcentra, Artsen Zonder Grenzen) en Bart Janssens (dokter, algemeen medisch coördinator, Artsen Zonder Grenzen)

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de corona-commissie (nr. 2) met een hoorzitting over de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Welzijn: (residentiële) ouderenzorg

Dinsdag 30/06

– 14u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie Binnenlands Bestuur in het Vlaams Parlement met een gedachtewisseling over het eindrapport van de visitatiecommissie voor het Agentschap Integratie en Inburgering

Minister Bart Somers richtte eind 2019 een visitatiecommissie op die de werking van het Agentschap Integratie en Inburgering heeft doorgelicht. Over het eindrapport van deze visitatiecommissie wisselen de leden van de commissie van gedachten met minister Bart Somers, met Bart De Vos, management consultant bij Möbius Business Redesign en met Jo De Ro, algemeen directeur van het Agentschap Integratie en Inburgering.

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Binnenlands Bestuur van het Vlaams Parlement met een gedachtewisseling over het eindrapport van de visitatiecommissie voor het Agentschap Integratie en Inburgering

Woensdag 1/07

– 9u: Commissie Live – Live-uitzending van de commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de ontvoeringszaak in Genk en over de begeleiding van geradicaliseerde gevangenen

– 14u: De Koepelzaal Live – Live-uitzending vanuit het Vlaams Parlement: Actuele vragen en antwoorden

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Donderdag 2/07

– 9u30: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Wonen in het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de gewijzigde regelgeving voor studentenkamers en over de opmaak van een tool tegen discriminatie op de huurmarkt

Door de onzekerheid over een mogelijke tweede besmettingsgolf in het najaar en of er al dan niet fysieke lessen zullen zijn, weten studenten niet of ze een studentenkamer moeten huren tijdens het academiejaar 2020-2021. De Universiteit Antwerpen experimenteert daarom voor haar eigen huisvesting met kortlopende contracten van één week. Dat botst met een aantal bepalingen qua opzegtermijn, waarborg of schadevergoeding uit het Woninghuurdecreet, dat geënt is op studentenhuurcontracten van langere duur. Hoe staat minister Matthias Diependaele tegenover dit initiatief? Ziet hij heil in deze flexibiliteit? Komen er aanpassingen aan het decreet?

– 14u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Mobiliteit in het Vlaams Parlement met een gedachtewisseling over het jaarverslag 2019 van De Lijn en de verdere uitrol van het decreet Basisbereikbaarheid

Het Vlaams Parlement keurde op 3 april 2019 het decreet betreffende de basisbereikbaarheid goed. Met dat decreet wordt voor het openbaar vervoer overgestapt van het concept van basismobiliteit naar het concept van basisbereikbaarheid: van een aanbodgericht naar een vraaggericht openbaar vervoer. De kerngedachte hierbij is combimobiliteit: reizigers moeten gemakkelijk kunnen overstappen van het ene vervoersmiddel op het andere, aan herkenbare vervoersknooppunten of mobipunten. Over de uitrol van het decreet basisbereikbaarheid en het jaarverslag 2019 van openbaarvervoersmaatschappij De Lijn houden de leden van de commissie een gedachtewisseling met Marc Descheemaecker en Roger Kesteloot, respectievelijk voorzitter en directeur-generaal van De Lijn, met Filip Boelaert, secretaris-generaal van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, en met minister Lydia Peeters

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de ontvoeringszaak in Genk en over de begeleiding van geradicaliseerde gevangenen

Vrijdag 3/07

– 10u: De Koepelzaal Live – Live-uitzending van de corona-commissie (nr. 3) in het Vlaams Parlement met een hoorzitting over de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: (residentiële) ouderenzorg

Het Vlaams Parlement richtte naar aanleiding van de coronacrisis een tijdelijke commissie op. Die moet een evaluatie maken van de voorbije crisisperiode, er de nodige lessen uit te trekken voor de toekomst, en de eerste aanzetten geven voor een postcoronatraject. De leden van de commissie houden een derde hoorzitting over de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Inzake de maatregelen en de toestand in de (residentiële) ouderenzorg horen ze Steven Verdoolaeghe (algemeen directeur, Motena), Geert Meyfroidt (professor, staflid intensieve geneeskunde, voorzitter Belgian Society of Intensive Care Medicine, KU Leuven), Mathieu Martens (bestuurslid Vlaamse Ouderenraad), Nils Vandenwege (directeur Vlaamse Ouderenraad) en een vertegenwoordiger van de Belgische Vereniging Gerontologie en Geriatrie.

– 14u: De Koepelzaal Live – Live-uitzending van de corona-commissie (nr. 4) in het Vlaams Parlement met vooraf afgenomen en geanonimiseerde interviews met bewoners en medewerkers van de residentiële ouderenzorg, ingeleid door Annelies D’Espallier, Mensenrechtenkamer Vlaamse Ombudsdienst

Zaterdag 4/07

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement (deel 2)

Zondag 5/07

– 18u: Het Gesprek met Ivan Van de Cloot – Om belangrijke politieke gebeurtenissen te analyseren en te verduidelijken nodigt vlaamsparlement.tv geregeld een toonaangevende stem uit in de studio. Deze studiogast beschikt over een grondige kennis van zijn of haar vakgebied.

– 18u30: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement (deel 3)

Maandag 6/07

– 14u30: De Koepelzaal Live – Live-uitzending van de corona-commissie (nr. 5) met een hoorzitting over de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Welzijn: (residentiële) ouderenzorg

Het Vlaams Parlement richtte naar aanleiding van de coronacrisis een tijdelijke commissie op. Die moet een evaluatie maken van de voorbije crisisperiode, er de nodige lessen uit te trekken voor de toekomst, en de eerste aanzetten geven voor een postcoronatraject. De leden van de commissie houden een tweede hoorzitting over de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Werden uitgenodigd: Naomi Debruyne ((coördinator Steunpunt Mantelzorg), een vertegenwoordiger van de Belgische Federatie voor Zorgkundigen en Margot Cloet (gedelegeerd bestuurder, Zorgnet Icuro)

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de corona-commissie (nr. 5) met een hoorzitting over de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Welzijn: (residentiële) ouderenzorg.