Minister Wouter Beke in de coronacommissie

Hieronder vindt u een beknopt overzicht terug van de weekprogrammatie van vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 – Proximus, kanaal 175 – Orange, kanaal 80).

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. De meeste commissievergaderingen zijn door iedereen rechtstreeks te volgen via vlaamsparlement.tv.

Maandag 20/07

– 9u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de coronacommissie in het Vlaams Parlement met een hoorzitting over de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: (residentiële) ouderenzorg

Het Vlaams Parlement richtte naar aanleiding van de coronacrisis een tijdelijke commissie op. Die moet een evaluatie maken van de voorbije crisisperiode, er de nodige lessen uit te trekken voor de toekomst, en de eerste aanzetten geven voor een postcoronatraject. De leden van de commissie houden een tiende hoorzitting over de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Inzake de maatregelen en de toestand in de (residentiële) ouderenzorg horen ze Karine Moykens, secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

– 14u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de coronacommissie in het Vlaams Parlement met een hoorzitting over de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: (residentiële) ouderenzorg

Het Vlaams Parlement richtte naar aanleiding van de coronacrisis een tijdelijke commissie op. Die moet een evaluatie maken van de voorbije crisisperiode, er de nodige lessen uit te trekken voor de toekomst, en de eerste aanzetten geven voor een postcoronatraject. De leden van de commissie houden een elfde hoorzitting over de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Inzake de maatregelen en de toestand in de (residentiële) ouderenzorg horen ze Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de coronacommissie in het Vlaams Parlement met een hoorzitting over de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: (residentiële) ouderenzorg. Inzake de maatregelen en de toestand in de (residentiële) ouderenzorg horen de commissieleden Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.

Dinsdag 21/07

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement

De plenaire vergadering bespreekt voorstellen van resolutie van de meerderheidsfracties, Groen en sp.a over de nieuwe beheersovereenkomst tussen de VRT en de Vlaamse Gemeenschap voor de periode 2021-2025.

Woensdag 22/07

– 10u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering met een interpellatie over de benoeming provinciegouverneurs Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant

Op 17 juli ll. nam de Vlaamse Regering een beslissing met betrekking tot de benoeming van nieuwe provinciegouverneurs voor Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. In de Commissie voor Binnenlands Bestuur wordt minister Bart Somers geïnterpelleerd over de politieke benoeming van de drie gouverneurs.

– 14u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding met een interpellatie over de problemen met contactonderzoek in het licht van tweede COVID-19-golf

Na de hoorzitting in de adhoc-commissie Corona van afgelopen maandag interpelleren leden van de oppositie minister Wouter Beke over de aanhoudende problemen met het contactonderzoek (contact tracing) tijdens de corona-epidemie en in het licht van een mogelijke tweede golf. Tot besluit van een interpellatie kan een motie worden ingediend waarover de plenaire vergadering nadien moet stemmen.

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding met een interpellatie over de problemen met contactonderzoek in het licht van tweede COVID-19-golf

Donderdag 23/07

– 9u30: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie met een gedachtewisseling over het ‘Eindrapport economisch relancebeleid Vlaamse Regering‘.

Eind april besliste de Vlaamse Regering in het licht van een exitstrategie uit de coronacrisis een Economisch adviescomité en een Maatschappelijk relancecomité op te richten. Die moesten respectievelijk maatregelen uitwerken voor een snel en krachtig economisch herstel en de impact van de coronacrisis en van de bijhorende overheidsmaatregelen op het maatschappelijk leven in kaart brengen. Het Economische adviescomité bundelde zijn aanbevelingen in een rapport ‘Vlaanderen: welvarender, weerbaarder en wervender’ dat werd voorgesteld op 14 juli. De Vlaamse Regering gaat nu met dit rapport en denkpistes aan de slag en zal een en ander vormgeven in een relanceplan, dat zal sporen met de Septemberverklaring bij de opening van het nieuwe zittingsjaar. De leden van de commissie wisselen van gedachten over het relancebeleid en het rapport met Koenraad Debackere, voorzitter van het Economisch adviescomité.

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de coronacommissie in het Vlaams Parlement met een hoorzitting over de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: (residentiële) ouderenzorg

Het Vlaams Parlement richtte naar aanleiding van de coronacrisis een tijdelijke commissie op. Die moet een evaluatie maken van de voorbije crisisperiode, er de nodige lessen uit te trekken voor de toekomst, en de eerste aanzetten geven voor een postcoronatraject. De leden van de commissie houden een negende hoorzitting over de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Inzake de maatregelen en de toestand in de (residentiële) ouderenzorg horen ze Wim Dries (voorzitter Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten), Jürgen Vanpraet (professor Faculteit Rechten UGent) en Dirk Dewolf (administrateur-generaal, Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid).

Vrijdag 24/07

– 10u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de coronacommissie in het Vlaams Parlement met een gedachtewisseling over ouderenzorg in het coronabeleid.

Het Vlaams Parlement richtte naar aanleiding van de coronacrisis een tijdelijke commissie op. Die moet een evaluatie maken van de voorbije crisisperiode, er de nodige lessen uit te trekken voor de toekomst, en de eerste aanzetten geven voor een postcoronatraject. De voorbije weken hoorden de leden van de commissie in een aantal hoorzittingen verschillende experts over het Vlaamse coronabeleid, vandaag wisselen ze van gedachten over het formuleren van beleidsaanbevelingen voor de (residentiële) ouderenzorg.

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de coronacommissie in het Vlaams Parlement met een gedachtewisseling over ouderenzorg in het coronabeleid.

Zaterdag 25/07

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de coronacommissie in het Vlaams Parlement met een hoorzitting over de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: (residentiële) ouderenzorg

Het Vlaams Parlement richtte naar aanleiding van de coronacrisis een tijdelijke commissie op. Die moet een evaluatie maken van de voorbije crisisperiode, er de nodige lessen uit te trekken voor de toekomst, en de eerste aanzetten geven voor een postcoronatraject. De leden van de commissie houden een tweede hoorzitting over de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Inzake de maatregelen en de toestand in de (residentiële) ouderenzorg hoorden ze Karine Moykens, secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Zondag 26/07

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de coronacommissie in het Vlaams Parlement met een hoorzitting over de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: (residentiële) ouderenzorg

Het Vlaams Parlement richtte naar aanleiding van de coronacrisis een tijdelijke commissie op. Die moet een evaluatie maken van de voorbije crisisperiode, er de nodige lessen uit te trekken voor de toekomst, en de eerste aanzetten geven voor een postcoronatraject. De leden van de commissie houden een tweede hoorzitting over de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Inzake de maatregelen en de toestand in de (residentiële) ouderenzorg hoorden ze Stef Bossaerts (crisismanager)

Maandag 27/07

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de coronacommissie in het Vlaams Parlement met een Hoorzitting over de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: (residentiële) ouderenzorg

Het Vlaams Parlement richtte naar aanleiding van de coronacrisis een tijdelijke commissie op. Die moet een evaluatie maken van de voorbije crisisperiode, er de nodige lessen uit te trekken voor de toekomst, en de eerste aanzetten geven voor een postcoronatraject. De leden van de commissie hielden een derde hoorzitting over de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Inzake de maatregelen en de toestand in de (residentiële) ouderenzorg horen ze Steven Verdoolaeghe (algemeen directeur, Motena), Laurent Hostekint, (directeur Zorg, Motena), Philippe Schollaert, (directeur WZC De Zilverberg, Motena)