de Sint-Annakerk in Gent

Geachte kijker,
Hieronder vindt u een beknopt zendschema van week 47 van vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 – Proximus, kanaal 175 – Orange, kanaal 80)

Maandag 18/11:

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Wonen over volgende onderwerpen: grafmonumenten Vlaamse voorvechters zullen niet verdwijnen, vluchtelingen vinden steeds moeilijker een woning en Diependaele stelt leegstandsbeheerder Camelot Europe in gebreke

Dinsdag 19/11:

– 14u: Commissie Live – Live-uitzending van de commissie voor Binnenlands Bestuur: De leden van de commissie bespreken samen met minister Bart Somers de uitgavenbegroting 2020 en de respectieve beleidsnota’s Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering 2019-2024 en HR en Audit Vlaamse overheid 2019-2024

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Leefmilieu met vragen over o.a.: nieuwe kapbeleid van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), de door Geopunt Vlaanderen gepubliceerde kaart van de jachtterreinen en over de luchtkwaliteit in Vlaanderen en het Vlaamse luchtbeleidsplan 2030

Woensdag 20/11:

– 14u: De Koepelzaal Live – Actuele vragen en antwoorden in het Vlaams Parlement

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Donderdag 20/11:

– 9u50: Commissie Live – Live-uitzending van de commissie voor Media:  De leden van de commissie zetten vandaag de begrotingsbesprekingen voort, na de toelichtingen vorige week door minister Benjamin Dalle: ze bespreken samen met hem de uitgavenbegroting 2020, voor wat betreft het beleidsdomein Media, en zijn beleidsnota Media 2019-2024. Naderhand stemmen ze indicatief over de begrotingsdocumenten.

– 14u: Commissie Live – Live-uitzending van de commissie voor Mobiliteit: De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort. Ze bespreken samen met minister Lydia Peeters de uitgavenbegroting 2020, voor wat het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken betreft, en haar beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken 2019-2024.

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Wonen van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de herbestemming van religieus erfgoed en in het bijzonder van de Sint-Annakerk in Gent, de bevriezing van de huurprijzen en over de opheffing van de Vlaamse Woonraad

Vrijdag 21/11:

– 18u: Het Debat – lage-emissiezones in Vlaanderen

– 18u30: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie Sport en Media van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: seksisme binnen de sportjournalistiek en over de digitalisering van de radiosector

Zaterdag 22/11:

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement (deel 2)

Zondag 23/11:

– 18u: Jaarverslag Kinderrechtencommissariaat – Vlaams kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens stelt het jaarverslag 2018-2019 van het Kinderrechtencommissariaat voor. De kinderrechtencommissaris plaatst met concrete voorbeelden kinderen en jongeren op de voorgrond en schetst de belangrijkste knelpunten. Ook Vlaams Parlementsvoorzitster Liesbeth Homans en de Vlaamse coördinerende minister Kinderrechten Benjamin Dalle geven kort hun visie.

Maandag 24/11:

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Cultuur, Media en Sport van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de monitoring van de middelen voor het lokale jeugdbeleid, de opvolging van het Actieplan grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en mediasector, de evaluatie van de museumpas en over de toekomst van het cultuurhuis de Warande


Dit zendschema werd opgesteld op basis van alle momenteel beschikbare informatie. Niets sluit uit dat op er op basis van bijkomende informatie nog wijzigingen in het uitzendschema worden doorgevoerd. Die bijkomende informatie kan het gevolg zijn van beslissingen van de diensten van het Vlaams Parlement, van de actualiteit die een aantal nieuwe keuzes opdringt of van andere overmacht.