Besparingen cultuursector

Geachte kijker,
Hieronder vindt u een beknopt zendschema van week 48 van vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 – Proximus, kanaal 175 – Orange, kanaal 80)

Maandag 25/11:

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Cultuur, Media en Sport van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de monitoring van de middelen voor het lokale jeugdbeleid, de opvolging van het Actieplan grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en mediasector, de evaluatie van de museumpas en over de toekomst van het cultuurhuis de Warande

Dinsdag 26/11:

– 14u: Commissie Live – De leden van de commissie vatten de begrotingsbesprekingen aan. Minister Bart Somers licht in de commissie zijn beleidsplannen toe voor de komende legislatuur aan de hand van de beleidsnota Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering 2019-2024, de beleidsnota HR en Audit Vlaamse overheid 2019-2024, en de beleidsnota Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid 2019-2024.

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Mobiliteit van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de subsidies voor veilige schoolomgevingen, de daling van het aantal afgelegde rijexamens voor het rijbewijs B en over de fietssuggestiestroken

Woensdag 27/11:

– 13u: Commissie Live – Live-uitzending van de commissie voor Algemeen Beleid in het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de ontmoeting die de minister-president op 23 oktober 2019 had met zijn Waalse ambtsgenoot, de evaluatie van de Bouwmeester Scan en over de rol van de Kazerne Dossin in de samenleving

– 14u: De Koepelzaal Live – Live-uitzending van de actuele vragen en antwoorden

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Donderdag 28/11:

– 11u: Commissie Live – De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort samen met minister-president: ze bespreken de uitgavenbegroting 2020, voor wat betreft het beleidsdomein Cultuur, en zijn beleidsnota Cultuur 2019-2024.

– 14u: Commissie Live – De leden van de commissie zetten de begrotingsbesprekingen voort samen met minister-president: ze bespreken de uitgavenbegroting 2020, voor wat betreft het beleidsdomein Cultuur, en zijn beleidsnota Cultuur 2019-2024. Daarna stemmen ze indicatief over de begrotingsdocumenten.

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Algemeen Beleid van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de ontmoeting die de minister-president op 23 oktober 2019 had met zijn Waalse ambtsgenoot, de evaluatie van de Bouwmeester Scan en over de rol van de Kazerne Dossin in de samenleving

Vrijdag 29/11:

– 18u: Het Debat over de jachtgebieden met: Mieke Schauvliege, Piet De Bruyn en Cedric De Haes (Hubertus Vereniging Vlaanderen)

– 18u30: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Buitenlands Beleid van het Vlaams Parlement met vragen over een wapenembargo voor Saoedi-Arabië

Zaterdag 30/11:

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement

Zondag 1/12:

– 18u: Studio Commissie – De VRT stelt elk jaar een verslag op over haar vorige werkingsjaar in al zijn facetten. Traditioneel maakt ze dat verslag publiek op de hoorzitting in de Mediacommissie van het Vlaams Parlement. De leden van de commissie houden in dit verband een hoorzitting met Luc Van den Brande, voorzitter raad van bestuur VRT, met Paul Lembrechts, gedelegeerd bestuurder VRT, en met Lieven Vermaele, directeur Financiën en operaties VRT. Hun vragen over het VRM-rapport betreffende de naleving van de beheersovereenkomst door de VRT in 2018 kunnen ze stellen aan Marijke Dejonghe, adviseur VRM.

Maandag 2/12:

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Landbouw van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: het bevorderen van vrouwelijk ondernemerschap in de land- en tuinbouw, de vergoeding voor pluimveekwekers na een uitbraak van het H3N1-virus, het associatie- en handelsverdrag met de Mercado Común del Sur (MERCOSUR), de impact van de brexit op de fruitsector en over de ontwikkeling van een agroforestrybeleid in Vlaanderen


Dit zendschema werd opgesteld op basis van alle momenteel beschikbare informatie. Niets sluit uit dat op er op basis van bijkomende informatie nog wijzigingen in het uitzendschema worden doorgevoerd. Die bijkomende informatie kan het gevolg zijn van beslissingen van de diensten van het Vlaams Parlement, van de actualiteit die een aantal nieuwe keuzes opdringt of van andere overmacht.