LEZ - Lage Emissiezone Antwerpen

Geachte kijker,
Hierbij vindt u een beknopt zendschema van week 7 van vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 – Proximus, kanaal 175 – Orange, kanaal 80)

Maandag 10/02

18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Leefmilieu en Energie van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: het aantal laadpalen in 2020 en over de massale dumping van kleren

Dinsdag 11/02

14u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Leefmilieu in het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: het grote aantal buitenlanders dat zich niet registreert voor de LEZ en over de nieuwe gerechtelijke stappen van Brussel tegen de geluidshinder door Brussels Airport

18u: Studio Commissie – Barbara Sauer kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Woensdag 12/02

10u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Sport in het Vlaams Parlement met vragen over de btw op gratis drankbonnen in sportclubs

14u: De Koepelzaal Live – Live-uitzending Vlaams Parlement: Actuele vragen en antwoorden

18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Donderdag 13/02

10u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit commissie voor Media in het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: het aanbod van levensbeschouwelijke programma’s op de VRT en over de audit over de exclusiviteitscontracten van de VRT

14u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Mobiliteit in het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de tevredenheid van de lokale besturen over De Lijn en over de verkeerssituatie in en rond de Beverentunnel

18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Sport van het Vlaams Parlement met vragen over de btw op gratis drankbonnen in sportclubs

Vrijdag 14/02

18u: Het Debat – De elektronische enkelbanden

18u30: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Binnenlands Bestuur van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: collectief ontslag bij lokale besturen en over de oprichting van een interministeriële conferentie tegen racisme en antisemitisme

Zaterdag 15/02

18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement

Zondag 16/02

18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Mobiliteit van het Vlaams Parlement met vragen over o.a: de tevredenheid van de lokale besturen over De Lijn en over de verkeerssituatie in en rond de Beverentunnel

Maandag 17/02

18u: Samenvatting van de commissie voor Media van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: het aanbod van levensbeschouwelijke programma’s op de VRT en over de audit over de exclusiviteitscontracten van de VRT


Dit zendschema werd opgesteld op basis van alle momenteel beschikbare informatie. Niets sluit uit dat op er op basis van bijkomende informatie nog wijzigingen in het uitzendschema worden doorgevoerd. Die bijkomende informatie kan het gevolg zijn van beslissingen van de diensten van het Vlaams Parlement, van de actualiteit die een aantal nieuwe keuzes opdringt of van andere overmacht.