Oosterweelverbinding

Een beknopt overzicht van de weekprogrammatie van vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 – Proximus, kanaal 175 – Orange, kanaal 80).

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle plenaire vergaderingen en de meeste commissievergaderingen zijn door iedereen rechtstreeks te volgen via vlaamsparlement.tv.

Maandag 12/10

– 14u30: De Koepelzaal Live – Live-uitzending vanuit de coronacommissie van het Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement richtte naar aanleiding van de coronacrisis een tijdelijke commissie op. Die moet een evaluatie maken van de voorbije crisisperiode, er de nodige lessen uit te trekken voor de toekomst, en de eerste aanzetten geven voor een postcoronatraject. De leden van de commissie houden een hoorzitting over wat het coronabeleid inhoudt voor de sector van de geestelijke gezondheidszorg. Ze horen in dit verband vertegenwoordigers van het Limburgs Initiatief voor Therapie en integrale Personenzorg (groep LITP), van het psychiatrisch verzorgingstehuis Asster Sint-Truiden en van Zorgnet-Icuro.

– 18u: De Koepelzaal – Het Vlaams Parlement richtte naar aanleiding van de coronacrisis een tijdelijke commissie op. Die moet een evaluatie maken van de voorbije crisisperiode, er de nodige lessen uit trekken, en de eerste aanzetten geven voor een postcoronatraject.

Dinsdag 13/10

– 14u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Binnenlands Bestuur in het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de timing van de regiovorming en over de daling van het aantal inburgeringsattesten

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Cultuur van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de crisissituatie bij Boek.be en de toekomst van de boekenbeurs en over de leenvergoeding voor het lenen van e-boeken

Door de coronacrisis kan de hoogmis van het boek, de Boekenbeurs in Antwerpen, dit najaar niet doorgaan. Onlangs vroeg de organisator van de Boekenbeurs, Boek.be, ook bescherming tegen zijn schuldeisers. Pleegt minister-president Jan Jambon overleg met Boek.be? Hoe schat hij het overleven van Boek.be in? Komt er al dan niet een alternatieve boekenbeurs? Wil hij de sector extra ondersteunen?

Woensdag 14/10

– 10u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand in het Vlaams Parlement met een gedachtewisseling over het Vlaamse cultuurbeleid in Brussel en de brede Vlaamse rand

Vandaag wisselen de leden van de commissie met minister-president Jan Jambon van gedachten over het Vlaamse cultuurbeleid in Brussel en de brede Vlaamse rand. Ook de leden van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) nemen deel aan het debat.

– 14u: De Koepelzaal Live – Tijdens het wekelijkse vragenuur in de plenaire vergadering kunnen de volksvertegenwoordigers een minister een beknopte vraag stellen over een actueel onderwerp.

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Donderdag 15/10

– 14u: De Koepelzaal Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Mobiliteit in het Vlaams Parlement over de uitvoering van het Toekomstverbond voor bereikbaarheid en leefbaarheid 15 oktober 2020 van de Vlaamse Regering

Na een lang onderhandelingsproces onder leiding van een intendant sloten de Vlaamse Regering, het Antwerpse stadsbestuur en de actiegroepen op 15 maart 2017 een akkoord over het Antwerpse mobiliteitsdossier: het Toekomstverbond. Dit Toekomstverbond steunt op vijf pijlers: het sluiten van de Antwerpse ring, een overkapping van de ring, een modal shift van 50/50, het noordelijk Haventracé en een verdere samenwerking tussen alle actoren. De leden van de commissie bespreken in deze voortgangsrapportage het verslag over de uitvoering van dit Toekomstverbond met minister Lydia Peeters, met Filip Boelaert, secretaris-generaal Departement Mobiliteit en Openbare Werken, met Luc Hellemans en Bart Van Camp van Lantis, en met Alexander D’Hooghe, intendant.

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand van het Vlaams Parlement met een gedachtewisseling over het Vlaamse cultuurbeleid in Brussel en de brede Vlaamse rand

Vandaag wisselen de leden van de commissie met minister-president Jan Jambon van gedachten over het Vlaamse cultuurbeleid in Brussel en de brede Vlaamse rand. Ook de leden van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) nemen deel aan het debat.

Vrijdag 16/10

– 10u: De Koepelzaal Live – Live-uitzending vanuit de coronacommissie van het Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement richtte naar aanleiding van de coronacrisis een tijdelijke commissie op. Die moet een evaluatie maken van de voorbije crisisperiode, er de nodige lessen uit te trekken voor de toekomst, en de eerste aanzetten geven voor een postcoronatraject. De voorbije weken hoorden de leden van de commissie in een aantal hoorzittingen verschillende experts over het Vlaamse coronabeleid, vandaag wisselen ze van gedachten over het formuleren van beleidsaanbevelingen voor het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

– 18u: De Koepelzaal – Het Vlaams Parlement richtte naar aanleiding van de coronacrisis een tijdelijke commissie op. Die moet een evaluatie maken van de voorbije crisisperiode, er de nodige lessen uit trekken, en de eerste aanzetten geven voor een postcoronatraject.

Zaterdag 17/10

– 18u: Het Gesprek met Vincent Van Peteghem – Tijdens ‘Het Gesprek’ overlopen we met een goed geplaatst figuur de politieke en economische actualiteit van de voorbije week

– 18u30: De Koepelzaal – Samenvatting van de actuele vragen en antwoorden van het Vlaams Parlement (deel 2)

Zondag 18/10

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Mobiliteit van het Vlaams Parlement over de uitvoering van het Toekomstverbond voor bereikbaarheid en leefbaarheid 15 oktober 2020 van de Vlaamse Regering

Na een lang onderhandelingsproces onder leiding van een intendant sloten de Vlaamse Regering, het Antwerpse stadsbestuur en de actiegroepen op 15 maart 2017 een akkoord over het Antwerpse mobiliteitsdossier: het Toekomstverbond. Dit Toekomstverbond steunt op vijf pijlers: het sluiten van de Antwerpse ring, een overkapping van de ring, een modal shift van 50/50, het noordelijk Haventracé en een verdere samenwerking tussen alle actoren. De leden van de commissie bespreken in deze voortgangsrapportage het verslag over de uitvoering van dit Toekomstverbond met minister Lydia Peeters, met Filip Boelaert, secretaris-generaal Departement Mobiliteit en Openbare Werken, met Luc Hellemans en Bart Van Camp van Lantis, en met Alexander D’Hooghe, intendant.

Maandag 19/10

– 14u30: De Koepelzaal Live – Live-uitzending vanuit de coronacommissie van het Vlaams Parlement

– 18u: De Koepelzaal – Het Vlaams Parlement richtte naar aanleiding van de coronacrisis een tijdelijke commissie op. Die moet een evaluatie maken van de voorbije crisisperiode, er de nodige lessen uit trekken, en de eerste aanzetten geven voor een postcoronatraject.