patrijs

Een beknopt overzicht van de weekprogrammatie van vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 – Proximus, kanaal 175 – Orange, kanaal 80).

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle plenaire vergaderingen en de meeste commissievergaderingen zijn door iedereen rechtstreeks te volgen via vlaamsparlement.tv.

Maandag 19/10

– 14u30: De Koepelzaal Live – Live-uitzending vanuit de coronacommissie van het Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement richtte naar aanleiding van de coronacrisis een tijdelijke commissie op. Die moet een evaluatie maken van de voorbije crisisperiode, er de nodige lessen uit te trekken voor de toekomst, en de eerste aanzetten geven voor een postcoronatraject. De leden van de commissie houden een hoorzitting over wat het coronabeleid inhoudt voor het beleidsdomein Onderwijs en Vorming. Ze horen in dit verband vertegenwoordigers van Hof Pepijn in Landen, van Reuzepas in Oud-Turnhout en van SB Alberreke in Antwerpen.

– 18u: De Koepelzaal – Het Vlaams Parlement richtte naar aanleiding van de coronacrisis een tijdelijke commissie op. Die moet een evaluatie maken van de voorbije crisisperiode, er de nodige lessen uit trekken, en de eerste aanzetten geven voor een postcoronatraject.

Dinsdag 20/10

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Leefmilieu van het Vlaams Parlement met een hoorzitting over de schrapping van de patrijs al bejaagde soort

De patrijs is een kwetsbare diersoort geworden in Vlaanderen: op tien jaar tijd is het aantal vogels gehalveerd, zo bleek uit tellingen. De patrijs is echter een bejaagbare soort. Leden van de Groenfractie dienden daarom een voorstel van decreet in om de patrijs als bejaagbare soort te schrappen uit het Jachtdecreet. Onder meer omdat er discussie is over de populatiegrootte en de invloed van de jacht hierop, hielden de leden van de commissie een hoorzitting met vertegenwoordigers van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), van Vogelbescherming Vlaanderen vzw, van Natuurpunt en van de Hubertus Vereniging Vlaanderen.

Woensdag 21/10

– 14u: De Koepelzaal Live – Actualiteitsdebat over mogelijke invoering Brusselse stadstol

De Brusselse Regering heeft plannen voor een vorm van rekeningrijden in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Vorige week lekten in de pers meer details uit over de concrete modaliteiten en mogelijke financiële implicaties voor de Vlaamse pendelaars. De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement houdt hierover een debat met de ministers Lydia Peeters en Matthias Diependaele.

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Donderdag 22/10

– 14u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Cultuur in het Vlaams Parlement met een hoorzitting een sterk relanceplan voor de cultuur- en eventsector

De cultuur- en eventsector worden hard getroffen door de coronacrisis. Door de beperkende maatregelen kunnen ze minder publiek aantrekken, wat tot inkomensverlies leidt en kunstgezelschappen in hun voortbestaan bedreigt. Daarom pleiten zowel leden van de sp.a-fractie als leden van de meerderheidsfracties er in respectievelijke voorstellen van resolutie voor dat de Vlaamse Regering een relanceplan voor de cultuur- en evenementensector zou opstellen. De leden van de commissie houden in dit verband een hoorzitting met vertegenwoordigers uit de brede cultuur- en evenementensector.

– 18u: Het Gesprek met Pedro Facon – Pedro Facon is de eerste ‘coronacommissaris’ van ons land. Hij moet de strijd tegen het virus stroomlijnen en afstemmen tussen alle gemeenschappen en gewesten. In een gesprek met Jan De Meulemeester praat hij over zijn nieuwe opdracht

– 18u30: De Koepelzaal – Samenvatting van de actuele vragen en antwoorden van het Vlaams Parlement (deel 2)

Vrijdag 23/10

– 10u: De Koepelzaal Live – Live-uitzending vanuit de coronacommissie van het Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement richtte naar aanleiding van de coronacrisis een tijdelijke commissie op. Die moet een evaluatie maken van de voorbije crisisperiode, er de nodige lessen uit te trekken voor de toekomst, en de eerste aanzetten geven voor een postcoronatraject. De leden van de commissie houden een hoorzitting over wat het coronabeleid inhoudt voor het secundair onderwijs. Ze horen in dit verband vertegenwoordigers van het Heilig Hart in Bree, van het Spectrumcollege in Beringen, en van de GO! Spectrumschool in Deurne.

– 18u: De Koepelzaal – Het Vlaams Parlement richtte naar aanleiding van de coronacrisis een tijdelijke commissie op. Die moet een evaluatie maken van de voorbije crisisperiode, er de nodige lessen uit trekken, en de eerste aanzetten geven voor een postcoronatraject.

Zaterdag 24/10

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de actuele vragen en antwoorden van het Vlaams Parlement (deel 3)

Zondag 25/10

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de commissie voor Cultuur met een hoorzitting over het uitzetten van een sterk en duurzaam relanceplan voor de culturele en creatieve sector

De cultuur- en eventsector worden hard getroffen door de coronacrisis. Door de beperkende maatregelen kunnen ze minder publiek aantrekken, wat tot inkomensverlies leidt en kunstgezelschappen in hun voortbestaan bedreigt. Daarom pleiten zowel leden van de sp.a-fractie als leden van de meerderheidsfracties er in respectievelijke voorstellen van resolutie voor dat de Vlaamse Regering een relanceplan voor de cultuur- en evenementensector zou opstellen. De leden van de commissie houden in dit verband een hoorzitting met vertegenwoordigers uit de brede cultuur- en evenementensector.

Maandag 26/10

– 14u30: De Koepelzaal Live – Live-uitzending vanuit de coronacommissie van het Vlaams Parlement

– 18u: De Koepelzaal – Het Vlaams Parlement richtte naar aanleiding van de coronacrisis een tijdelijke commissie op. Die moet een evaluatie maken van de voorbije crisisperiode, er de nodige lessen uit trekken, en de eerste aanzetten geven voor een postcoronatraject.