Coronalert - app

Een beknopt overzicht van de weekprogrammatie van vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 – Proximus, kanaal 175 – Orange, kanaal 80).

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle plenaire vergaderingen en de meeste commissievergaderingen zijn door iedereen rechtstreeks te volgen via vlaamsparlement.tv.

Maandag 5/10

– 14u30: De Koepelzaal Live – Live-uitzending vanuit de coronacommissie van het Vlaams Parlement

• Het Vlaams Parlement richtte naar aanleiding van de coronacrisis een tijdelijke commissie op. Die moet een evaluatie maken van de voorbije crisisperiode, er de nodige lessen uit te trekken voor de toekomst, en de eerste aanzetten geven voor een postcoronatraject. De leden van de commissie houden een eerste hoorzitting over wat het coronabeleid inhoudt voor de sector van het algemeen welzijnswerk. Ze horen in dit verband vertegenwoordigers van het Netwerk tegen Armoede, van de Buddywerking van Armentekort en van de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW).

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de coronacommissie in het Vlaams Parlement

Dinsdag 6/10

– 14u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit commissie voor Binnenlands Bestuur in het Vlaams Parlement met een gedachtewisseling met de nieuwe provinciegouverneurs van Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant

• Na een lange procedure benoemde de Vlaamse Regering op 17 juli 2020 drie nieuwe provinciegouverneurs. De leden van de commissie wisselen van gedachten met Jos Lantmeeters (gouverneur provincie Limburg), Carina Van Cauter (gouverneur provincie Oost-Vlaanderen), Jan Spooren (gouverneur provincie Vlaams-Brabant) en minister Bart Somers.

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Binnenlands Bestuur van het Vlaams Parlement met een gedachtewisseling met de nieuwe provinciegouverneurs van Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant

Woensdag 7/10

– 10u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering in het Vlaams Parlement met een gedachtewisseling over de rol van de lokale besturen bij de bestrijding van gewelddadige radicalisering

• Het Vlaams Parlement heeft een commissie opgericht over de bestrijding van gewelddadig radicalisme. Haar werkzaamheden hebben in de vorige legislatuur geleid tot een resolutie met daarin 55 aanbevelingen ten aanzien van de Vlaamse Regering. De toenmalige regering stelde ook een actieplan op ter preventie van radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot extremisme en terrorisme. Vandaag wisselen de leden van gedachten over de rol van de lokale besturen bij de bestrijding van gewelddadige radicalisering en de werking van de lokale integrale veiligheidscellen met Wim Dries, de voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

– 14u: De Koepelzaal Live – Tijdens het wekelijkse vragenuur in de plenaire vergadering kunnen de volksvertegenwoordigers een minister een beknopte vraag stellen over een actueel onderwerp.

• De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om een aantal hiaten op te vullen in de bestaande regelgeving wat betreft het gemeenschappelijk vervoer, het algemeen mobiliteitsbeleid, de weginfrastructuur en het wegenbeleid, de waterinfrastructuur en het waterbeleid. Het ontwerp van verzameldecreet bevat een aantal nieuwe regels: steden en gemeenten zullen GAS-boetes kunnen uitschrijven bij snelheidsovertredingen in zones 30 en zones 50, er komen duidelijke voorwaarden voor de (vrije) begeleiding van kandidaat-autobestuurders, de basis wordt gelegd voor een nieuwe hiërarchische indeling van het wegennet, … De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

• In een motie vraagt de sp.a-fractie een onderzoek van het Rekenhof naar de doelmatigheid van de uitgaven voor de contacttracing in het kader van de coronacrisis. De plenaire vergadering bespreekt de motie en stemt erover.

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Donderdag 8/10

– 14u: De Koepelzaal Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Onderwijs in het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: leerachterstand ten gevolge van het afstandsonderwijs en over de nieuwe regels voor zittenblijven met een B-attest

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering van het Vlaams Parlement met een gedachtewisseling over de rol van de lokale besturen bij de bestrijding van gewelddadige radicalisering

Vrijdag 9/10

– 10u: De Koepelzaal Live – Live-uitzending van de coronacommissie in het Vlaams Parlement

• Het Vlaams Parlement richtte naar aanleiding van de coronacrisis een tijdelijke commissie op. Die moet een evaluatie maken van de voorbije crisisperiode, er de nodige lessen uit te trekken voor de toekomst, en de eerste aanzetten geven voor een postcoronatraject. De leden van de commissie houden een tweede hoorzitting over wat het coronabeleid inhoudt voor de sector van het algemeen welzijnswerk en eerstelijnszorg. Ze horen in dit verband vertegenwoordigers van het Centrum voor Sociologisch Onderzoek, van de Federatie van Tele-Onthaaldiensten Vlaanderen en Brussel, en van Domus Medica.

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de coronacommissie van het Vlaams Parlement

Zaterdag 10/10

– 18u: Het Gesprek – Tijdens ‘Het Gesprek’ overlopen we met een goed geplaatst figuur de politieke en economische actualiteit van de voorbije week.

– 18u: De Koepelzaal – Tijdens het wekelijkse vragenuur in de plenaire vergadering kunnen de volksvertegenwoordigers een minister een beknopte vraag stellen over een actueel onderwerp (deel 2)

Zondag 11/10

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de commissie voor Onderwijs van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: leerachterstand ten gevolge van de coronalockdown

Maandag 12/10

– 14u30: De Koepelzaal Live – Live-uitzending van de coronacommissie in het Vlaams Parlement

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de de coronacommissie van het Vlaams Parlement