De Oosterweelverbinding houdt Vlaanderen al 25 jaar in de ban. De schop raakt maar moeilijk in de grond want er zijn nog maar eens actiegroepen die de graafwerken aan de nieuwe Scheldetunnel willen laten stilleggen. Schepen van de Antwerpse haven en Vlaams volksvertegenwoordiger Annick De Ridder (N-VA) begrijpt er niks van. Wat bezielt die mensen toch?

Verschillende actiegroepen stappen naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de milieuvoorwaarden voor de bouw van de Scheldetunnel voor de Oosterweelverbinding aan te vechten. Actiegroepen vrezen dat het water dat opgepompt wordt om een nieuwe tunnel te graven, niet helemaal zuiver op de graad is. Want als dat water in het milieu geloosd wordt, kan dat schadelijk zijn. Volgens Vlaams volksvertegenwoordiger en schepen van de Antwerpse haven Annick De Ridder (N-VA) is dit complete onzin. “Ik betreur het dat die actiegroepen opnieuw naar de rechtbank stappen. Het is wel belangrijk te benadrukken dat deze actiegroepen geen bezwaar hebben ingediend tijdens de procedure. Ze hebben gewacht tot op het einde en dan zijn ze naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen gestapt. Ze zeggen dat ze inzitten met de waterkwaliteit, maar niets is minder waar. Ze verzetten zich gewoon tegen het bijbouwen van bijkomende infrastructuur voor wagens.”

De Ridder vindt het vervelend dat hierdoor de werken nogmaals vertraging dreigen op te lopen. Maar ze blijft vastbesloten om in 2030 het lint van de Oosterweelverbinding door te knippen. “Het zal en het moet in orde komen. Het is cruciaal dat we een nieuwe Scheldekruising krijgen. Op deze manier zullen de problemen qua mobiliteit en files worden opgelost. Maar de werken zijn meer dan dat. Naast die positieve mobiliteitsingrepen, is het ook een enorm belangrijk project voor de leefbaarheid”, aldus De Ridder.